Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 27

LUẬT 27 BÓNG MẤT HOẶC RA NGOÀI BIÊN; BÓNG TẠM THỜI

27-1. Cú đánh & cự ly. Bóng ngoài biên; Bóng không tìm được trong vòng năm phút
a. Thực hiện theo Cú đánh & Cự ly
Vào bất kỳ lúc nào, gôn thủ có thể, bị phạt một cú đánh, đánh trái bóng càng gần điểm mà trái bóng đầu tiên được đánh (xem Luật 20-5) v.v… thực hiện với việc phạt cú đánh và khoảng cách.
Từ khi được Luật quy định khác đi, nếu gôn thủ thực hiện một cú đánh từ điểm mà trái bóng đầu tiên được đánh, gôn thủ được xem như đã thực hiện việc phạt cú đánh và khoảng cách.
b. Ngoài biên
Nếu trái bóng ra ngoài biên, gôn thủ bị phạt một cú đánh và phải đánh trái bóng càng gần càng tốt so với vị trí của trái bóng ban đầu vừa đánh (xem Luật 20-5).
c. Bóng không tìm được trong vòng năm phút
Nếu gôn thủ có trái bóng bị mất do không tìm hoặc nhận dạng được là bóng của mình, trong vòng năm phút sau khi bên của gôn thủ hoặc chính gôn thủ hoặc những người nhặt bóng của họ bắt đầu tìm kiếm bóng, gôn thủ phải đánh trái bóng, với một cú phạt, càng gần càng tốt với điểm ban đầu mà trái bóng được đánh (xem Luật 20-5).
Ngoại lệ:
1. Nếu không biết hoặc thấy chắc chắn rằng trái bóng đầu tiên không tìm thấy đang ở trong một vật cản nhân tạo (xem Luật 24-3) hoặc đang ở trong một địa hình đặc biệt (Luật 25-1c), gôn thủ có thể xử lý theo Luật được áp dụng.
2. Nếu không biết hoặc chắc chắn rằng trái bóng đầu tiên không tìm thấy được bị nhân tố ngoài cuộc làm di chuyển (Luật 18-1) hoặc ỡ trong một chướng ngại nước (Luật 26-1), gôn thủ có thể xử lý theo Luật được áp dụng.

XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT
Trong đấu lỗ - thua lỗ đó; Trong đấu gậy – phạt hai cú đánh

27-2. Bóng tạm thời
a. Trình tự xử lý
Nếu bóng có thể bị mất bên ngoài chướng ngại nước hoặc ra ngoài biên, để tiết kiệm thời gian gôn thủ có thể tạm thời đánh trái bóng khác theo Luật 27-1. Gôn thủ phải thông báo cho đối phương nếu là trong đấu lỗ, hoặc người tính điểm hoặc bạn đấu của mình nếu là đấu gậy về ý định đánh trái bóng tạm thời của mình, và gôn thủ phải đánh trái bóng đó trước khi gôn thủ hoặc đồng đội của mình đi lên phía trước để tìm trái bóng ban đầu.
Nếu gôn thủ không làm như vậy và đánh một trái bóng khác, trái bóng đó không phải là trái bóng tạm thời và trở thành trái bóng trong cuộc, người đó sẽ bị phạt cú đánh và phạt cự ly (Luật 27-1); trái bóng ban đầu coi như bị mất.
(Trình tự đánh từ khu phát bóng – xem Luật 10-3)

Ghi chú: nếu trái bóng tạm thời được đánh theo Luật 27-2a có thể bị mất bên ngoài chướng ngại nước hay ngoài biên, gôn thủ có thể đánh trái bóng tạm thời khác. Nếu trái bóng tạm thời khác được đánh, nó được xem như trái bóng tạm thời ban đầu và trái bóng tạm thời ban đầu đó được xem là trái bóng chính.
b. Khi trái bóng tạm thời trở thành trái bóng trong cuộc
Gôn thủ có thể đánh trái bóng tạm thời cho đến khi người đó đi đến nơi mà trái bóng ban đầu có thể rơi. Nếu người đó tiến hành cú đánh với trái bóng tạm thời đó từ nơi trái bóng ban đầu có thể rơi hoặc từ một điểm gần lỗ gôn hơn nơi đó, thì trái bóng ban đầu coi như đã mất và trái bóng tạm thời trở thành trái bóng trong cuộc, người đó bị phạt cú đánh và phạt cự ly (Luật 27-1)
Nếu trái bóng đầu tiên bị mất bên ngoài một chướng ngại nước hay ngoài biên, trái bóng tạm thời sẽ trở thành bóng trong cuộc, bị phạt cú đánh và phạt cự ly (Luật 27-1).
Nếu có bằng chứng hợp lý về việc trái bóng ban đầu bị mất trong một chướng ngại nước, gôn thủ phải xử lý theo Luật 26-1 .
Ngoại lệ: nếu có bằng chứng hợp lý về việc trái bóng ban đầu bị mất trong một vật cản nhân tạo (Luật 24-3) hay trong một địa hình đặc biệt (Luật 25-1c) gôn thủ có thể xử lý theo Luật được áp dụng.

c. Khi nào bóng tạm thời phải bỏ
Nếu trái bóng ban đầu không bị mất hay không ra ngoài biên, gôn thủ phải bỏ trái bóng tạm thời và tiếp tục chới bằng trái bóng ban đầu. Nếu gôn thủ thực hiện các cú đánh tiếp theo với trái bóng tạm thời thì xem như gôn thủ đã đánh trái bóng sai và các quy định của Luật 15 sẽ được áp dụng.
Ghi chú: nếu gôn thủ đánh trái bóng tạm thời theo Luật 27-2a, các cú đánh được thực hiện theo Luật này đã thực hiện với trái bóng tạm thời rồi sau đó được bỏ theo Luật 27-2c và các cú phạt xảy ra với trái bóng này đều không được tính.

Bài viết liên quan

0869 388 388