Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 31

LUẬT 31 ĐẤU GẬY 4-BÓNG

31-1. Nguyên tắc chung
Trong đấu gậy 4-bóng hai đấu thủ đánh như các thành viên, mỗi người đánh bóng của riêng mình. Điểm thấp hơn của mỗi thành viên sẽ là điểm của Lỗ đó. Nếu một thành viên không thể đánh hết lỗ đó, sẽ không bị phạt.
Luật Gôn, trong chừng mực không có sự mâu thuẫn với các Luật đặc biệt dưới đây, sẽ được áp dụng cho đấu gậy 4-bóng.
31-2. Đại diện cho một bên
Một bên có thể do một trong hai thành viên đại diện tham gia toàn bộ hay một phần vòng quy định; không cần phải có sự hiện diện của cả hai thành viên. Đấu thủ vắng mặt có thể tham gia thi đấu với thành viên của nhóm đó giữa các lỗ, nhưng không được tham gia trong lượt đánh bóng tới lỗ.
31-3. Xử dụng tối đa là 14 gậy gôn
Nếu một trong hai thành viên của một đội vi phạm Luật 4-3a (iii) và 4-4 thì bên đó sẽ bị phạt.
31-4. Tính điểm
Người tính điểm được yêu cầu ghi lại tổng số điểm của thành viên phải tính cho mỗi lỗ. Tổng các số điểm được tính phải dễ nhận được là của ai; nếu không bên đó sẽ bị loại. Chỉ cần một trong hai thành viên chịu trách nhiệm chấp hành Luật 6-6b.
(Tính nhầm điểm – xem Luật 31-7a)
31-5. Thứ tự đánh bóng
Bóng thuộc cùng một bên có thể được đánh đi theo thứ tự mà bên đó cho là có lợi nhất.
31-6. Đánh sai bóng
Nếu đấu thủ đánh sai bóng mà nó không nằm trong một chướng ngại, cầu thủ đó bị phạt hai cú đánh và phải sửa sai bằng cách đánh đúng bóng hay xử lý theo Luật. Đồng đội của anh ta sẽ không bị phạt ngay cả nếu như trái bóng sai đó là của người này. Nếu trái bóng sai thuộc về đấu thủ khác, chủ nhân của nó phải đặt bóng lên vị trí nơi bóng sai được đánh đi lúc đầu.
31-7. Các hình thức phạt tước quyền thi đấu
a. Lỗi ở một thành viên
Bên thi đấu sẽ bị loại khỏi cuộc đấu nếu như một trong các thành viên của đội vi phạm bất kỳ Luật nào dưới đây:
• Luật 1-3 Đồng ý miễn trừ việc thi hành Luật
• Luật 3-4 Không chấp hành Luật
• Luật 4-1 hoặc -2 Gậy gôn
• Luật 5-1 hoặc –2 Bóng gôn
• Luật 6-2b Đấu điểm chênh (đấu với điểm chênh cao hơn điểm
chênh đăng ký, không ghi điểm chênh trên phiếu)
• Luật 6-4 Người nhặt bóng (có nhiều hơn 1 người nhặt bóng;
không sửa sai lập tức)
• Luật 6-6b Ký tên và nộp phiếu ghi điểm
• Luật 6-6d Tính điểm Lỗ sai, nghĩa là khi điểm phải tính của
golf thủ được ghi lại thấp hơn điểm thực tế. Nếu
điểm ghi lại cao hơn điểm thực tế thì tính thành tích
ở điểm đó.
• Luật 6-7 Cố tình trì hoãn cuộc chơi; chơi chậm (tái phạm)
• Luật 7-1 Tập đánh trước và giữa các vòng
• Luật 14-3 Dụng cụ nhân tạo và các trang bị bất thường
• Luật 31-4 Không xác định được tổng số điểm là của ai
b. Hai thành viên đều vi phạm
Một bên thi đấu sẽ bị loại
(i) Khi cả hai thành viên đếu vi phạm Luật 6-3 (thời gian phát bóng và xếp nhóm) hoặc Luật 6-8 (ngừng trận đấu) hoặc
(ii) Nếu, tại cùng lột lỗ gôn, mỗi thành viên vi phạm một Luật thì hình thức phạt cho trường hợp này là bị loại khỏi trận đấu hoặc lỗ gôn đó.
c. Trong phạm vi một lỗ gôn
Trong các trường hợp khác khi việc vi phạm một Luật có thể dẫn đến việc đấu thủ bị loại, đấu thủ chỉ bị loại ở Lỗ gôn nơi xảy ra việc vi phạm mà thôi.
31-8. Ảnh hưởng của các hình thức xử phạt khác
Nếu việc vi phạm luật của đấu thủ có lợi cho việc thi đấu của đồng đội của mình thì ngoài bản thân đấu thủ bị phạt ra, đồng đội của cầu thủ cũng bị phạt.
Trong tất cả các trường hợp khác, khi đấu thủ vi phạm một luật và bị phạt, hình thức xử phạt sẽ không áp dụng cho đồng đội của anh ta.

Bài viết liên quan

02116 29 2222