Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 32

LUẬT 32 CÁC KIỂU ĐẤU BOGEY, PAR VÀ STABLEFORD

32-1. Điều kiện
Boger, Par và Stableford là các hình thức đấu gậy dựa trên một số điểm đã xác định cho mỗi lỗ gôn. Luật quy định cho đấu gậy, trong chứng mực không mâu thuẫn với các Luật đặc biệt sau, sẽ được áp dụng.
a. Đấu Bogey và Par
Cách tính điểm cho Bogey và Par cũng giống như trong đấu lỗ. Tại bất lỳ lỗ gôn nào nếu như đấu thủ không đưa được bóng xuống lỗ coi như thua lỗ gôn đó. Người thắng cuộc là đấu thủ thắng nhiều lỗ gôn nhất.
Người tính điểm chỉ có trách nhiệm tính tổng số các cú đánh cho mỗi lỗ nơi đấu thủ thực hiện thành tích sau khi đã trừ điểm chênh bằng hoặc ít hơn điểm quy định.
Ghi chú 1: sử dụng tối đa là 14 gậy – các hình thức phạt như trong đấu lỗ – Xem Luật 4-4.
Ghi chú 2: mỗi lần một người nhặt bóng - các hình thức phạt như trong đấu lỗ – Xem Luật 6-4.
Ghi chú 3: Cố tình trì hoãn cuộc chơi; chơi chậm (Luật 6-7) – số điểm của đấu thủ được điều chỉnh bằng cách trừ đi một lỗ gôn từ kết quả chung.
b. Thi đấu Stableford
Cách tính điểm trong thi đấu Stableford được thực hiện bằng các điểm thưởng có liên quan đến số điểm chuẩn tại mỗi lỗ gôn cụ thể như sau:
Vào lỗ Điểm
Nhiều hơn một điểm so với điểm quy định hoặc không có điểm ----- 0
Hơn một điểm so với điểm quy định ------------------------------------- 1
Điểm quy định -------------------------------------------------------------- 2
Một điểm dưới điểm quy định -------------------------------------------- 3
Hai điểm dưới điểm quy định --------------------------------------------- 4
Ba điểm dưới điểm quy định ---------------------------------------------- 5
Bốn điểm dưới điểm quy định -------------------------------------------- 6
Đấu thủ nào giành được số điểm cao nhất sẽ là người chiến thắng.
Người tính điểm chỉ có trách nhiệm tính tổng số cú đánh cho mỗi lỗ nới đấu thủ giành được từ một điểm trở lên.

Ghi chú 1: giới hạn tối đa là 14 gậy (Luật 4-4) – các hình thức phạt được áp dụng như sau: lấy tổng số điểm ở một vòng đấu trừ đi hai điểm đối với mỗi lỗ có vi phạm xảy ra; điểm trừ tối đa cho mỗi vòng: 4 điểm.
Ghi chú 2: mỗi lần chỉ một người nhặt bóng (Luật 6-4) - các hình thức phạt được áp dụng như sau: lấy các số điểm ở một vòng đấu trừ đi hai điểm đối với mỗi lỗ có vi phạm xảy ra; điểm trừ tối đa cho mỗi vòng: 4 điểm.
Ghi chú 3: Cố tình trì hoãn cuộc chơi; chơi chậm (Luật 6-7) – số điểm của đấu thủ được điều chỉnh bằng cách lấy tổng số điểm của vòng đó trừ đi hai điểm.

32-2. Các hình thức phạt tước quyền thi đấu
a. Loại khỏi cuộc đấu
Đấu thủ sẽ bị loại khỏi cuộc đấu nếu vi phạm một trong các Luật sau đây:
• Luật 1-3 Đồng ý miễn trừ việc thi hành Luật
• Luật 3-4 Không chấp hành Luật
• Luật 4-1. - 2 hoặc –3 Gậy gôn
• Luật 5-1 hoặc –2 Bóng gôn
• Luật 6-2b Đấu điểm chênh (đấu với điểm chênh cao hơn
điểm đăng ký, không ghi điểm chênh trên phiếu)
• Luật 6-3 Thời gian phát bóng và chia nhóm
• Luật 6-4 Người nhặt bóng (có nhiều hơn một người nhặt
bóng; không sửa sai lập tức)
• Luật 6-6b Ký và nộp phiếu ghi điểm
• Luật 6-6d Tính điểm Lỗ sai; nghĩa là khi điểm được ghi
thấp hơn điểm thật sự được lấy, ngoại trừ việc không có hình thức phạt nào khi việc vi phạm Luật xảy ra làm ảnh hướng đến kết quả của lỗ đó.
• Luật 6-7 Cố tình trì hoãn cuộc chơi; chơi chậm (tái
phạm)
• Luật 6-8 Ngừng cuộc đấu
• Luật 7-1 Tập đánh trước và giữa các vòng
• Luật 14-3 Các dụng cụ nhân tạo và các trang bị khác
thường
b. Trong phạm vi lỗ gôn
Trong các trường hợp khác khi vi phạm một Luật dẫn đến tước quyền thi đấu, đấu thủ sẽ chỉ bị loại đối với lỗ gôn mà tại đó vi phạm xảy ra.

Bài viết liên quan

02116 29 2222