SÂN GÔN ĐẠI LẢI

Trải nghiệm sự khác biệt

Liên hệ

Ngày: 02/11/2018

Công ty: Cổ phần sân gôn Đại Lải

Địa chỉ: Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Email: sales@dailaigolf.com.vn

Hotline: 0211 629 2222

Dịch vụ

Thông tin liên hệ

Nguyễn Văn A

Kinh doanh

Ngô Phương Thảo

ĐT: 0912 434 006

Email: sales@dailaigolf.com.vn

 
Nguyễn Văn A

Booking

ĐT: 02116 29 2222

Email: booking@dailaigolf.com.vn