Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 1

LUẬT 1 MÔN GÔN

Các định nghĩa
Tất cả các thuật ngữ có định nghĩa được thể hiện bằng các chữ in nghiêng và được liệt kê theo thứ tự abc trong phần Định Nghĩa 
1-1. Quy tắc chung
Môn đánh gôn bao gồm việc đánh một trái bóng với gậy gôn từ khu phát bóng đến lỗ gôn bằng một cú đánh hoặc liên tiếp nhiều cú đánh theo đúng Luật.
1-2 Gây ảnh hưởng đến sự di chuyển của bóng hay làm thay đổi những điều kiện tự nhiên.
Gôn thủ không được phép cố ý(i) có bất cứ hành động nào làm ảnh hưởng đến sự chuyển động của trái bóng trong cuộc hoặc(ii) thay đổi những điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến việc chơi một lỗ gôn.
Ngoại lệ:
1. Một hành động được cho phép hay bị ngăn cấm bởi một luật khác thì không thuộc luật 1-2 .
2. Có một hành động nhằm mụch đích duy nhất là chăm sóc sân gôn thì không vi phạm luật 1-2.
XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 1-2:
Đấu lỗ – thua lỗ đó; Đấu gậy – phạt hai cú đánh
* Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng Luật 1-2, BTC có thể phạt tước quyền thi đấu.
Ghi chú 1: Gôn thủ được xem là vi phạm nghiêm trọng Luật 1-2 nếu BTC cân nhắc rằng hành động của gôn thủ này đối với việc gây ảnh hưởng lên vị trí hoặc chuyển động của bóng đã tạo lợi thế vượt trội cho chính mình hoặc người chơi khác hoặc đặt gôn thủ khác, không phải bạn đấu của mình, vào tình thế bất lợi đáng kể.
Ghi Chú 2 : Trong đấu gậy, ngoại trừ việc vi phạm là nghiêm trọng có thể bị loại thì gôn thủ vi phạm luật 1-2 liên quan đến sự chuyển động của trái bóng gôn thủ phải tiếp tục đánh tại vị trí bóng nằm (vị trí mà bóng dừng lại sau khi bị tác động). Nếu sự chuyển động của trái bóng bị cố tình làm ảnh hưởng bởi bạn đấu hay nhân tố ngoại cuộc thì luật 1-4 sẽ áp dụng cho gô thủ( xem ghi chú luật 19-1).
1-3 Đồng ý miễn trừ việc thi hành Luật
Các gôn thủ không được đồng ý miễn trừ việc thi hành bất kỳ Điều Luật nào hoặc miễn trừ bất kỳ việc xử phạt nào đã công bố.
XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 1-3:
Đấu lỗ – loại cả hai bên; Đấu gậy – loại các đấu thủ liên quan
(Thỏa thuận không đánh bóng theo thứ tự trong đấu gậy – xem Luật 10-2c)
1-4 Tranh chấp không nằm trong Luật
Nếu có bất kỳ sự tranh chấp nào không nằm trong Luật quy định thì các quyết định liên quan sẽ được giải quyết theo sự công bằng.

 

Bài viết liên quan

02116 29 2222