Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 11

LUẬT 11 KHU PHÁT BÓNG

11-1. Đặt bóng
Khi trái bóng của gôn thủ được đặt trong khu phát bóng, nó phải được đặt trên:
• Bề mặt của khu phát bóng, bao gồm cả bề mặt lồi lõm (do hoặc không do gôn thủ tạo ra), hoặc
• Một đế kê bóng hoặc trên bề mặt của khu phát bóng, hoặc
• Cát hoặc một chất tự nhiên nào đó được đặt trên bề mặt của khu phát bóng.
Gôn thủ có thể đứng bên ngoài để đánh trái bóng nằm bên trong khu phát bóng.
Khi đặt bóng, nếu gôn thủ sử dụng đế kê bóng không phù hợp theo Luật hoặc sử dụng một vật gì đó để nâng trái bóng lên, đấu thủ sẽ bị loại.
11-2. Dấu phát bóng (tee-markers)
Trước khi gôn thủ thực hiện cú đánh đầu tiên với bất kỳ trái bóng nào trên khu lỗ gôn đang được đánh, các dấu phát bóng được xem là cố định. Trong các trường hợp như thế, nếu gôn thủ di chuyển hoặc cho phép dấu phát bóng được di chuyển để tránh cản trở thế đứng đánh bóng của mình, khu vực dự tính vung gậy hoặc đường đánh bóng, gôn thủ đó sẽ bị phạt do vi phạm Luật 13-2.
11-3. Bóng rời khỏi đế
Nếu trái bóng, khi chưa vào cuộc, rời khỏi hoặc bị gôn thủ hất khỏi đế kê bóng khi đang chuẩn bị vào bóng, nó có thể được đặt lại trên đế kê mà không bị phạt. Tuy nhiên, nếu cú đánh đã được thực hiện trên bóng trong những trường hợp này, cho dù trái bóng có di chuyển hay không, cú đánh được tính điểm nhưng không bị phạt.
11-4. Đánh bóng từ ngoài khu phát bóng
a. Đấu lỗ
Khi bắt đầu một lỗ, nếu gôn thủ đánh bóng từ ngoài khu phát bóng thì sẽ không bị phạt, nhưng đấu thủ ngay lập tức có thể yêu cầu gôn thủ hủy bỏ cú đánh và đánh bóng trong khuôn khổ khu phát bóng.
b. Đấu gậy
Khi bắt đầu một lỗ, nếu đấu thủ đánh trái bóng từ bên ngoài khu phát bóng, đấu thủ bị phạt hai cú đánh và sau đó phải đánh bóng từ trong khuôn khổ khu phát bóng.
Nếu đấu thủ thực hiện cú đánh từ khu phát bóng kế tiếp mà không sửa sai trước hoặc, trong trường hợp đó là lỗ gôn cuối cùng của vòng đấu, đấu thủ rời khỏi khu lỗ gôn mà không tuyên bố ý định khắc phục sai sót, đấu thủ đó sẽ bị loại.
Cú đánh từ bên ngoài khu phát bóng và bất kỳ cú đánh tiếp theo sau nào được đấu thủ thực hiện tại lỗ đó trước khi khắc phục sai sót sẽ không được tính vào số điểm của đấu thủ.
11-5. Đánh nhầm khu phát bóng
Áp dụng các quy định của Luật 11-4.

Bài viết liên quan

02116 29 2222