Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 15

LUẬT 15 BÓNG ĐƯỢC THAYTHẾ; BÓNG SAI

15-1. Nguyên tắc chung
Gôn thủ phải đánh hết lỗ gôn với trái bóng được đánh từ khu phát bóng trừ khi bóng bị mất, ngoài biên hoặc gôn thủ thay một trái bóng khác, cho dù việc thay thế có được cho phép hay không (xem Luật 15-2). Nếu gôn thủ đánh bóng sai – xem Luật 15-3.
15.2 Bóng được thay thế
Gôn thủ có thể thay thế một trái bóng khi xử lý theo một Luật mà nó cho phép gôn thủ đánh, thả hoặc đặt một trái bóng khác để cho lỗ gôn đang đánh được hoàn chỉnh. Trái bóng thay thế trở thành trái bóng trong cuộc.
Nếu gôn thủ thay bóng khi không được cho phép làm như thế theo Luật, trái bóng được thay thế đó không phải là trái bóng sai; mà nó trở thành trái bóng trong cuộc. Nếu khuyết điểm không được sưả chữa như đã quy định trong Luật 20-6 và gôn thủ đã đánh trái bóng được thay thế sai, gôn thủ bị thua lỗ đó trong đấu lỗ hoặc bị phạt hai cú đánh trong đấu gậy theo Luật áp dụng và, trong đấu gậy, phải đánh hết lỗ gôn với trái bóng được thay thế đó.
Ngoại lệ: nếu gôn thủ bị phạt do đánh sai vị trí, sẽ không có hình phạt phụ nào thêm cho việc thay thế bóng khi không được cho phép.
(Đánh sai vị trí – xem Luật 20-7)
15.3 Bóng sai
a. Đấu lỗ
Nếu gôn thủ đánh bóng sai, gôn thủ thua lỗ đó.
Nếu trái bóng sai đó thuộc về một gôn thủ khác, chủ nhân của bóng phải đặt nó vào vị trí mà bóng sai được đánh đầu tiên.
Nếu gôn thủ và đối thủ của mình đổi bóng cho nhau trong lượt đánh tới lỗ, người đầu tiên đánh bóng sai sẽ bị thua lỗ đó, nếu tình huống này không thể xác định được, lỗ gôn đó phải được đánh với các trái bóng bị thay đổi.
Ngoại lệ: gôn thủ không bị phạt nếu gôn thủ đánh trái bóng sai đang lăn trong chướng ngại nước. Bất kỳ cú đánh nào được thực hiện với bóng sai đang lăn trong chướng ngại nước thì không được tính trên bảng điểm của gôn thủ. Gôn thủ phải sửa sai bằng cách đánh trái bóng đúng hoặc chấp hành theo Luật.
b. Đấu gậy
Nếu đấu thủ thực hiện (các) cú đánh bằng trái bóng sai, đấu thủ đó bị phạt hai cú đánh.
Đấu thủ phải sửa chữa khuyết điểm bằng cách đánh trái bóng đúng hoặc xử lý theo Luật. Nếu gôn thủ không sửa chữa khuyết điểm trước khi thực hiện cú đánh ở khu phát bóng kế tiếp hoặc trong trường hợp đó là lỗ gôn cuối cùng của vòng đấu, không tuyên bố ý định sửa chữa khuyết điểm của mình trước khi rời khỏi khu lỗ gôn, gôn thủ bị loại.
Các cú đánh được đấu thủ thực hiện với trái bóng sai sẽ không được tính vào thành tích của gôn thủ.
Nếu trái bóng sai thuộc về đấu thủ khác thì chủ nhân của nó phải đặt bóng vào vị trí mà trái bóng sai được đánh đầu tiên.
Ngoại lệ: đấu thủ không bị phạt nếu đánh trái bóng sai đang lăn trong chướng ngại nước. Bất kỳ cú đánh nào được thực hiện với bóng sai đang lăn trong chướng ngại nước không được tính trên bảng điểm của đấu thủ.
(Vị trí của trái bóng được đặt hoặc đặt lại bị thay đổi – xem Luật 20-3b)
(Không xác định được vị trí – xem Luật 20-3c).

Bài viết liên quan

02116 29 2222