Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 16

LUẬT 16 KHU LỖ GÔN

16-1. Nguyên tắc chung
a. Chạm vào đường đẩy bóng
Không được chạm vào đường đẩy bóng trừ các trường hợp sau:
(i) Gôn thủ có thể di dời các vật xê dịch được, với điều kiện là gôn thủ không được đè nhấn bất kỳ thứ gì xuống;
(ii) gôn thủ có thể đặt gậy trước mặt bóng khi đang vào bóng, với điều kiện là gôn thủ không được đè nhấn bất kỳ thứ gì xuống;
(iii) khi đo khoảng cách – Luật 18-6;
(iv) khi nhặt bóng lên – Luật 16-1b;
(v) nhấn vật đánh dấu bóng xuống;
(vi) khi sửa chữa các vật lấp lỗ gôn cũ hoặc dấu bóng trên khu lỗ gôn – Luật 16-1c; và
(vii) dọn các vật cản nhân tạo xê dịch được – Luật 24-1
(Báo đường đẩy bóng tại khu lỗ gôn – xem Luật 8-2b)
b. Nhặt và lau chùi bóng
Trái bóng trên khu lỗ gôn có thể được nhặt lên và, nếu muốn, có thể lau chùi. Vị trí của trái bóng phải được đánh dấu trước khi nó được nhấc và trái bóng phải được đặt lại ở vị trí cũ (xem Luật 20-1).
c. Sửa vật lấp lỗ gôn cũ, dấu bóng và các hư hỏng khác
Gôn thủ có thể sửa chữa một vật lấp lỗ gôn cũ hoặc những chỗ hỏng khác trên khu lỗ gôn do tác động của bóng gây ra, cho dù bóng của gôn thủ có nằm trên khu lỗ gôn hay không. Nếu trái bóng hoặc dấu bóng vô tình bị dịch chuyển trong quá trình sửa chữa, bóng hoặc dấu bóng phải được đặt lại chỗ cũ. Sẽ không áp dụng bất kỳ hình phạt nào với điều kiện là bóng bị dịch chuyển xuất phát từ các hành động sửa chữa một vật lấp lỗ gôn cũ hoặc hư hỏng trên khu lỗ gôn được tạo ra bởi tác động của bóng. Nếu không gôn thủ bị phạt một cú đánh theo Luật 18-2a.
Không được sửa chữa bất kỳ hư hỏng nào khác trên khu lỗ gôn nếu nó có khả năng hỗ trợ cho gôn thủ trong các lượt đánh bóng tới lỗ về sau.
d. Thử bề mặt
Khi đánh bóng tới lỗ, gôn thủ không được thử bề mặt của khu lỗ gôn bằng cách lăn bóng hoặc làm mấp mô hoặc cào bề mặt lên.
e. Đứng dạng chân hoặc đứng trên đường đẩy bóng
Gôn thủ không được đứng dạng chân khi thực hiện cú đánh trên khu lỗ gôn, hoặc một chân chạm vào đường đẩy bóng hoặc khoảng kéo dài của đường đó phía sau trái bóng.
Ngoại lệ: không xử phạt nếu thế đứng dạng chân hoặc đứng trên đường đẩy bóng là không cố ý (hoặc mở rộng đường đẩy ra phía sau bóng) hoặc lấy thế đứng nhằm tránh đường đẩy bóng hoặc đường sắp đẩy bóng của gôn thủ khác.
f.Đánh bóng khi trái bóng khác đang di chuyển
Gôn thủ không được thực hiện cú đánh khi một trái bóng khác đang di chuyển sau cú đánh ở khu lỗ gôn, trừ khi nếu gôn thủ làm như thế sẽ không bị phạt khi đó là lượt đánh của mình.
(Việc nhặt bóng giúp đỡ hoặc cản trở cho thi đấu trong khi trái bóng khác đang di chuyển – xem Luật 22)

XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT 16-1:
Đấu lỗ – thua lỗ đó; Đấu gậy – phạt hai cú đánh.

(Vị trí của người nhặt bóng hoặc đồng đội – xem Luật 14-2)
(Khu lỗ gôn sai – xem Luật 25-3)
16-2. Bóng lơ lửng trên mép lỗ gôn
Khi bất kỳ phần nào của bóng nằm lơ lửng trên mép lỗ gôn, gôn thủ được phép có đủ thời gian đi tới miệng lỗ mà không kéo dài thời gian cộng thêm 10 giây nữa để quyết định xem bóng có nằm yên hay không. Nếu tới lúc đó bóng vẫn chưa rơi vào lỗ thì bóng được xem là đã nằm yên. Nếu bóng sau đó lại rơi vào lỗ, gôn thủ được xem là đã đánh vào lỗ với cú đánh cuối cùng của mình, và phải cộng thêm một cú phạt vào thành tích của mình cho lỗ đó; nếu không như thế, gôn thủ cũng không bị phạt theo Luật này.
(Cố tình kéo dài cuộc đấu – xem Luật 6-7)

Bài viết liên quan

02116 29 2222