Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 19

LUẬT 19 BÓNG TRONG CHUYỂN ĐỘNG BỊ LỆCH HƯỚNG HOẶC DỪNG LẠI

19-1. Do các nhân tố ngoài cuộc
Nếu trái bóng đang chuyển động vô tình bị lệch hướng hoặc dừng lại do bất kỳ một nhân tố ngoài cuộc nào, thì đó là bóng bất khả kháng,(rub of the green) sẽ không bị phạt và trái bóng phải được đánh lại từ nơi bóng nằm trừ khi:
a. Nếu trái bóng đang di chuyển sau một cú đánh ngoài khu lỗ gôn trái bóng dừng lại trong hoặc trên bất kỳ một nhân tố ngoài cuộc là (sinh) vật đang chuyển động, gôn thủ phải, thả bóng trên đường qua sân gôn hoặc trong một chướng ngại, hoặc đặt bóng trên khu lỗ gôn, càng gần vị trí của nhân tố ngoài cuộc càng tốt khi bóng dừng trong hoặc trên nó, và
b. Nếu trái bóng đang chuyển động sau cú đánh trên khu lỗ gôn bị lệch hướng hoặc bị chặn lại do, hoặc dừng lại trong hoặc trên, bất kỳ một nhân tố ngoài cuộc là (sinh) vật đang chuyển động nào ngoại trừ sâu bọ hoặc côn trùng, cú đánh bị hủy bỏ. Trái bóng phải được đặt lại và cú đánh phải được thực hiện lại.
Nếu trái bóng không được tìm lại ngay lập tức, một trái bóng khác có thể được thay thế.
Ngoại lệ:
Banh đánh trúng người đang trong coi hay cầm cờ hoặc bất cứ thứ gì anh ta mang theo (xem luật 17-3b).
Ghi chú: Nếu banh của gôn thủ đang chuyển động bị cố tình làm lệch hướng hoặc dừng lại bởi nhân tố ngoại cuộc :
a. sau một cú đánh ở bất kỳ đâu ngoài khu lỗ gôn (green). Vị trí mà bóng có thể dừng lại phải được ước lượng. Nếu vị trí đó là:
(i)Trên đường tới khu lỗ gôn hay trong chướng ngại ,trái banh phải được thả càng gần vị trí đó càng tốt;
(ii)Ngoài biên,gôn thủ phải xử lý theo luật 27-1; hoăc
(iii)Trên khu lỗ gôn, Trái bóng phải được đặt ở vị trí đó.
b. Sau một cú lùa trên khu lỗ gôn , cú đánh bị hủy. Trái bóng phải được đặt lại và đánh lại.
Nếu nhân tố ngoại cuộc là bạn đấu hoặc caddie của bạn đấu , luật 1-2 sẽ áp dụng cho bạn đấu đó.
(Banh của gôn thủ bị lệch hướng và dừng lại bởi trái bóng khác- xem luật 19-5).
19.2 Bị chính gôn thủ, đồng đội, người nhặt bóng hoặc trang thiết bị làm lệch hướng hoặc dừng lại
Nếu trái bóng của gôn thủ vô tình bị chính gôn thủ, đồng đội của mình hoặc người nhặt bóng hoặc trang thiết bị của một trong hai người của họ làm lệch hướng hoặc ngừng lại, gôn thủ đó bị phạt một gậy. Bóng phải được đánh từ nới bóng nằm, trừ khi nó dừng lại trong hoặc trên quần áo hoặc trang thiết bị của người chơi, của đồng đội hoặc của một trong những người nhặt bóng của họ, trong trường hợp đó, bóng phải được thả trên đường qua sân gôn hoặc trong một chướng ngại hoặc đặt trên khu lỗ gôn, càng gần với điểm thẳng hàng bên dưới điểm trái bóng nằm càng tốt nhưng không được gần với lỗ gôn.
Ngoại lệ:
i. Bóng trúng người đang trông coi hoặc cầm gậy cờ hoặc bất cứ thứ gì người này đang mang – xem Luật 17-3b
ii. Bóng bị rơi – xem Luật 20-2a.
(Bóng bị gôn thủ, đồng đội hoặc người nhặt bóng cố tình làm lệch hướng hoặc dừng lại – xem Luật 1-2)
19-3. Do đối thủ, người nhặt bóng hoặc đồ trang bị trong đấu lỗ
Nếu bóng của gôn thủ vô tình bị đối phương, người nhặt bóng hoặc đồ trang bị của người này làm cho lệch hướng hoặc dừng lại, không bị phạt. Gôn thủ có thể, trước khi cú đánh kế tiếp được một trong hai bên thực hiện, hủy cú đánh và đánh bóng mà không bị phạt càng gần vị trí trái bóng đầu tiên được đánh đi càng tốt (xem Luật 20-5) hoặc gôn thủ có thể đánh trái bóng tại nơi bóng nằm. Tuy nhiên, nếu gôn thủ chọn không hủy cú đánh và trái bóng dừng trong hoặc trên quần áo hoặc đồ trang bị của người nhặt bóng hoặc đồ trang bị của đối phương, gôn thủ phải thả bóng trên đường qua sân gôn hoặc trong một chướng ngại, hoặc đặt bóng trên khu lỗ gôn, càng gần càng tốt càng gần nơi bóng dừng trên/trong vật cản càng tốt.
Ngoại lệ: bóng chạm vào người trông coi gậy cờ – xem Luật 17-3b.
(Bóng cố tình bị làm lệch hướng hoặc ngừng lại bởi đối phương hoặc người nhặt bóng – xem Luật 1-2)
19-4. Do bạn đấu, người nhặt bóng hoặc trang bị trong đấu gậy
Xem Luật 19-1 liên quan đến bóng bị nhân tố ngoài cuộc làm lệch hướng.
19-5. Do một trái bóng khác
a. Bóng nằm yên
Nếu bóng của gôn thủ đang chuyển động sau một cú đánh bị một trái bóng trong cuộc nằm im làm lệch hướng hoặc dừng lại, gôn thủ phải đánh bóng tại nơi bóng nằm. Trong đấu lỗ, không bị phạt. Trong đấu gậy, sẽ không bị phạt trừ khi cả hai trái bóng đều nằm trên khu lỗ gôn trước cú đánh, trong trường hợp đó gôn thủ sẽ bị phạt hai cú đánh.
b. Đang chuyển động
Nếu bóng của đấu thủ đang chuyển động sau cú đánh bị trái bóng cũng đang chuyển động sau một cú đánh làm lệch hướng hoặc chặn lại, gôn thủ phải đánh bóng tại nơi bóng nằm. Sẽ không bị phạt trừ khi như gôn thủ vi phạm Luật 16-1f, trong trường hợp này gôn thủ bị phạt do vi phạm Luật đó.
Ngoại lệ: nếu bóng của gôn thủ đang chuyển động sau cú đánh trên khu lỗ gôn và một trái bóng khác đang chuyển động là một nhân tố ngoài cuộc – xem Luật 19-1b.

XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT;
Đấu lỗ – Thua lỗ đó; Đấu gậy – phạt hai cú đánh

Bài viết liên quan

02116 29 2222