Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 21

LUẬT 21 LAU CHÙI BÓNG

Trái bóng trên khu lỗ gôn có thể được lau chùi khi được nhặt lên theo Luật 16 – 1b. Ở những nơi khác bóng có thể được lau chùi khi nhặt lên, trừ khi bóng đã được nhặt lên vì các mục đích:
a. Để xác định xem bóng có phù hợp để dùng nữa hay không (Luật 5-3);
b. Để nhận dạng bóng (Luật 12-2), trong trường hợp đó nó có thể được lau chùi đến mức độ cần thiết để nhận dạng; 
c. Vì nó giúp đỡ hoặc ngăn cản việc đánh bóng (Luật 22).
Nếu gôn thủ lau bóng trong suốt quá trình đánh bóng đến lỗ ngoại trừ được quy định trong Luật này, gôn thủ đó sẽ bị phạt một cú đánh và trái bóng bị nhấc lên phải được đặt lại. Nếu gôn thủ được yêu cầu đặt lại bóng nhưng từ chối thực hiện, gôn thủ đó sẽ bị phạt do vi phạm Luật 20 – 3a, nhưng sẽ không có thêm bất kỳ hình thức phạt nào theo Luật 21.
Ngoại lệ: nếu gôn thủ bị phạt do không hành động theo Luật 5-3, 12-2 hay 22 sẽ không bị phạt thêm theo Luật 21.

Bài viết liên quan

02116 29 2222