Đăng nhập
Đăng nhập
Menu
CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 23

LUẬT 23 VẬT XÊ DỊCH ĐƯỢC

23-1. Tháo gỡ vướng mắc
Trừ khi cả vật xê dịch được và bóng cùng nằm tại hoặc chạm vào cùng một chướng ngại, thì mọi vật xê dịch được có thể được dời đi mà không bị phạt.
Nếu trái bóng nằm ở bất kỳ nơi nào mà không phải trên khu phát bóng và việc một đấu thủ di dời các vật xê dịch được gây ảnh hưởng làm cho trái bóng di chuyển, thì áp dụng Luật 18-2a.
Trên khu lỗ gôn, nếu trái bóng hay vật đánh dấu bóng di chuyển trong quá trình mà gôn thủ di chuyển bất kỳ một vật xê dịch được nào, thì bóng hay dấu bóng đó phải được đặt lại. Không có bất kỳ hình phạt nào cho các hành động làm dịch chuyển bóng hay vật đánh dấu bóng mà trực tiếp là do việc di dời các vật xê dịch được. Ngược lại, nếu đấu thủ làm cho trái bóng di chuyển, đấu thủ bị phạt một cú đánh theo Luật 18-2a.
Khi bóng đang chuyển động, không được dọn bỏ vật xê dịch được mà nó có thể làm ảnh hưởng đến sự chuyển động của trái bóng.
Ghi chú: nếu bóng nằm trong một chướng ngại, đấu thủ không được chạm hay di dời bất kỳ một vật xê dịch được nào đang nằm hay chạm vào cùng chướng ngại này – xem Luật 13-4c.

XỬ LÝ DO VI PHẠM LUẬT
Trong đấu lỗ - Thua lỗ đó; Trong đấu gậy - phạt hai cú đánh

(Tìm bóng trong chướng ngại – xem Luật 12 – 1)
(Chạm vào đường đẩy bóng – xem Luật 16.1a)

Bài viết liên quan

02116 29 2222