Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 26

LUẬT 26 CHƯỚNG NGẠI NƯỚC
(KỂ CẢ CHƯỚNG NGẠI NƯỚC MẶT BÊN)

26-1. Tháo gỡ vướng mắc cho bóng trong Chướng ngại nước
Một vấn đề thực tế là có phải không tìm được bóng sau khi nó được đánh hướng về phía một chướng ngại nước và ở bên trong chướng ngại đó hay không. Để áp dụng Luật này, phải biết hoặc chắc chắn là bóng đang ở trong chướng ngại. Nếu không biết hoặc chắc chắn, gôn thủ phải áp dụng Luật 27-1.
Nếu bóng ở trong chướng ngại nước hoặc nếu biết hoặc chắc chắn rằng bóng không được tìm thấy trong chướng ngại nước (cho dù bóng nằm trong nước hay không), gôn thủ có thể chịu phạt một cú đánh:
a. Đánh bóng càng gần càng tốt so với vị trí bóng ở lần đánh sau cùng (xem Luật 20 – 5); hay
b. Thả bóng phía sau chướng ngại nước, giữ điểm mà bóng đầu tiên đã vượt qua lề của chướng ngại nước hướng thẳng đến lỗ gôn và điểm mà bóng được thả, không giới hạn vị trí thả bóng cách phía sau chướng ngại nước bao xa.
c. Có sự lựa chọn bổ sung chỉ khi bóng vừa vượt qua lề của chướng ngại nước mặt bên, thả bóng bên ngoài chướng ngại nước trong vòng hai tầm gậy và không gần lỗ gôn hơn (i) điểm mà bóng ban đầu vừa vượt qua lề của chướng ngại nước hoặc (ii) điểm ở lề bên kia của chướng ngại nước có cùng khoảng cách tới lỗ gôn.
Khi thực hiện Luật này gôn thủ có thể nhấc và lau bóng của mình hoặc thay thế bóng.
(Các hành động bị ngăn cấm khi bóng đang ở trong chướng ngại – xem Luật 13 – 4)
(Bóng đang chuyển động trong nước của một chướng ngại nước – xem Luật 14 – 6)

26-2. Bóng đánh trong chướng ngại nước
a. Bóng dừng lại trong cùng hoặc khác chướng ngại nước
Nếu bóng được đánh đi từ bên trong một chướng ngại nước dừng lại trong cùng hoặc trong một chướng ngại nước khác sau khi thực hiện cú đánh, gôn thủ có thể:
(i) Thực hiện theo Luật 26-1a. Nếu, sau khi thả trong chướng ngại đó, gôn thủ chọn không đánh trái bóng được thả , gôn thủ có thể:
(a) Thực hiện theo Luật 26-1b, hoặc 26-1c nếu có thể được, chịu phạt thêm một cú đánh như được mô tả trong Luật đó vè sử dụng điểm ưu tiên, điểm mà trái bóng cuối cùng vượt qua điểm ngoài cùng của chướng ngại trước khi dừng lại trong chướng ngại đó; hay
(b) chịu phạt thêm một cú đánh nữa và đánh bóng càng gần càng tốt so với điểm mà cú đánh cuối cùng thực hiện bên ngoài chướng ngại nước (xem Luật 20-5); hay
(ii) Xử lý theo Luật 26-1b, hay nếu được áp dụng Luật 26-1c; hay
(iii) Chịu phạt một cú đánh và đánh trái bóng càng gần càng tốt so với điểm mà cú đánh cuối cùng thực hiện bên ngoài chướng ngại nước (xem Luật 20-5)

b. Bóng bị mất hoặc không đánh được bên ngoài chướng ngại hoặc ngoài biên
Nếu bóng được đánh đi từ bên trong một chướng ngại nước lại bị mất hoặc được xem là không đánh được ở phía ngoài chướng ngại hoặc ra ngoài biên, thì gôn thủ sau khi chịu phạt một cú đánh theo Luật 27-1 hoặc 28a, có thể :
(i) đánh bóng càng gần càng tốt tại một điểm trong chướng ngại mà từ đó trái bóng ban đầu được đánh đi lần cuối(xem Luật 25-5); hoặc
(ii) Xử lý theo Luật 26-1b, hoặc nếu đước áp dụng theo Luật 26-1c, chịu phạt thêm một cú đánh nữa như được quy định tại Luật và sử dụng vị trí mà trái bóng ban đầu vừa vượt qua rìa chướng ngại trước khi dừng lại trong chướng ngại làm vị trí tham khảo; hoặc
(iii) Chịu phạt thêm một cú đánh nữa và đánh bóng càng gần càng tốt tại điểm mà từ đó cú đánh sau cùng từ bên ngòai chướng ngại được thực hiện (xem Luật 20-5).

Ghi chú 1: Khi xử lý theo Luật 26-2b, gôn thủ không bị bắt buộc phải thả bóng theo điều 27-1 hay 28a. Nếu người đó phải thả bóng thì không bị bắt buộc phải đánh trái bóng đó. Người đó có thể chọn cách xử lý theo Luật 26-2b(ii) hoặc (iii).
Ghi chú 2: Nếu bóng được đánh đi từ bên trong một chướng ngại nước được xem là không đánh được ở phía ngoài chướng ngại, không có quy định nào trong Luật 26-2b ngăn cản gôn thủ xử lý theo Luật 28b hoặc c.

 

XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT
Trong đấu lỗ - thua lỗ đó; Trong đấu gậy – phạt hai cú đánh

Bài viết liên quan

02116 29 2222