Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 29

LUẬT 29 ĐẤU TAY BA VÀ TAY TƯ

29-1. Nguyên tắc chung
Trong một trận đấu tay ba hoặc tay tư, trong thời gian một vòng quy định, đồng đội sẽ thi đấu lần lượt từ các khu phát bóng và thay phiên nhau trong lượt đánh bóng tới lỗ gôn. Các cú phạt không ảnh hưởng đến thứ tự thi đấu.
29-2. Đấu lỗ
Nếu một gôn thủ đánh tranh lượt của đồng đội mình, bên của gôn thủ đó sẽ thua lỗ đó.
29-3. Đấu gậy
Nếu đồng đội thực hiện (các) cú đánh sai thứ tự, (các) cú đánh đó sẽ bị hủy và bên đó sẽ bị phạt hai cú đánh. Bên đó phải sửa sai bằng cách đánh theo đúng thứ tự càng gần càng tốt so với nơi bóng được đánh đi sai thứ tự (xem Luật 20-5). Nếu bên đó thực hiện cú đánh từ khu phát bóng tiếp theo mà không sửa sai hoặc trong trường hợp đó là lỗ gôn cuối cùng của vòng, rời khỏi khu lỗ gôn mà không tuyên bố ý định sửa sai, bên đó sẽ bị loại.

Bài viết liên quan

02116 29 2222