Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 30

LUẬT 30 ĐẤU LỖ 3 BÓNG, BÓNG GIỎI NHẤT VÀ 4 BÓNG

30-1. Vận dụng Luật gôn
Luật gôn, trong chừng mực không mâu thuẫn với các Luật đặc biệt dưới đây, sẽ được áp dụng cho các cuộc đấu lỗ 3 bóng, bóng giỏi nhất và 4 bóng.
30-2. Đấu lỗ 3 bóng
a. Bóng đang đứng yên bị đối phương xê dịch
Ngoại trừ được Luật quy định khác đi, nếu bóng của gôn thủ bị chạm đến hay di chuyển bởi đối thủ, người nhặt bóng hoặc thiết bị của họ ngoài lúc tìm bóng thì Luật 18-3b được áp dụng. Đối phương đó sẽ bị phạt một cú đánh trong cuộc đấu với gôn thủ, nhưng không bị phạt trong cuộc đấu với đối phương kia.
b. Bóng tình cờ bị đối phương làm lệch hướng hoặc dừng lại
Nếu bóng của gôn thủ tình cờ bị đối phương, người nhặt bóng của đối phương hoặc đồ trang bị của người này làm lệch hướng hoặc dừng lại thì sẽ không bị phạt. Trong cuộc đấu với đối phương đó, gôn thủ có thể sẽ đánh bóng tại nơi bóng nằm hoặc trước khi một bên đánh tiếp, gôn thủ có thể hủy bỏ cú đánh và đánh trái bóng mà không bị phạt càng gần càng tốt so với vị trí nơi trái bóng cũ vừa được đánh đi (xem Luật 20-5). Trong cuộc đấu với đối phương kia, bóng sẽ được đánh từ nơi bóng nằm
Ngoại lệ: bóng đập vào người trông coi gậy cờ – xem Luật 17 – 3b.
(Bóng bị đối phương cố tình làm lệch hướng hoặc dừng lại – xem Luật 1 – 2).

30 – 3. Bóng giỏi nhất và đấu lỗ 4 bóng
a. Đại diện cho một bên
Một bên có thể do một thành viên đại diện tham gia toàn bộ hay một phần trận đấu; tất cả các thành viên khác trong đội không cần phải có mặt. Một thành viên vắng mặt có thể tham gia thi đấu giữa các lỗ nhưng không thi đấu trong khi lượt đánh bóng tới lỗ đang tiến hành.
b. Xử dụng tối đa là 14 gậy gôn
Bất kỳ thành viên nào trong nhóm vi phạm Luật 4-3a (iii) và 4-4 thì bên người đó cũng sẽ bị phạt.
c. Thứ tự đánh bóng
Bóng thuộc cùng một bên có thể được đánh đi theo thứ tự mà bên đó cho là có lợi nhất.
d. Đánh sai bóng
Nếu đấu thủ đánh sai bóng mà nó không nằm trong một chướng ngại, đấu thủ đó bị loại đối với lỗ đó, nhưng đồng đội của anh ta sẽ không bị phạt ngay cả nếu như trái bóng sai đó là của người này. Nếu trái bóng sai thuộc về một đối phương khác, chủ nhân của nó phải đặt bóng lên vị trí nơi bóng sai được đánh đi lúc đầu.
e. Loại một bên thi đấu
(i) Bên thi đấu bị loại nếu bất kỳ thành viên nào vi phạm bất kỳ Luật nào dưới đây:
• Luật 1-3 Đồng ý miễn trừ việc thi hành Luật
• Luật 4-1 hoặc 2 Gậy gôn
• Luật 5-1 hoặc 2 Bóng gôn
• Luật 6-2a Đấu điểm chênh (thi đấu với điểm chêng cao hơn điểm chênh đăng ký)
• Luật 6-4 Người nhặt bóng (có hơn 1 caddy; không sửa sai lập tức)
• Luật 6-7 Cố tình trì hoãn cuộc đấu; Chơi chậm (tái phạm)
• Luật 14-3 Dụng cụ nhân tạo và trang bị khác thường
(ii) Bên thi đấu bị loại nếu bất kỳ thành viên nào vi phạm bất kỳ Luật nào dưới đây:
• Luật 6-3 Thời gian phát bóng và xếp nhóm
• Luật 6-8 Ngừng trận đấu
(iii) Trong các trường hợp khác, vi phạm Luật có thể bị loại, gôn thủ chỉ bị loại lỗ đó mà thôi.
f. Ảnh hướng của các hình thức xử phạt khác
Nếu việc vi phạm Luật của một đấu thủ có lợi cho đồng đội của mình hoặc bất lợi cho đối phương thì ngoài bản thân đấu thủ bị phạt ra, đồng đội của đấu thủ cũng bị phạt.
Trong các trường hợp khác, khi cầu thủ vi phạm một Luật thì hình thức kỹ luật không áp dụng cho đồng đội của đấu thủ. Khi hình thức phạt là thua một lỗ thì hiệu lực sẽ là loại đấu thủ ra khỏi lỗ đó.
g. Một hình thức đấu gậy một cách đồng thời khác
Trong một trận đấu bóng giỏi nhất hoặc 4-bóng khi một hình thức đấu khác đang được tiến hành một cách đồng thời, thì áp dụng các Luật đặc biệt kể trên.

02116 29 2222