Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 33

LUẬT 33 BAN TỔ CHỨC

33-1. Các điều kiện thi đấu; Miễn trừ thi hành Luật
Ban tổ chức (BTC) phải đưa ra các điều kiện mà một cuộc thi đấu chấp hành.
BTC không có quyền miễn trừ một Luật gôn.
Một số Luật đặc biệt chi phối Hình thức Đấu gậy thường rất khác biệt so với các Luật chi phối Đấu lỗ mà sự kết hợp của hai hình thức đấu này là không khả thi và không được phép. Kết quả của các trận đấu và các thành tích ghi lại trong các trường hợp như thế không được chấp nhận.
Trong đấu gậy, BTC có thể hạn chế nhiệm vụ của trọng tài.
33-2. Sân gôn
a. Xác định đường ngoài biên và rìa
BTC phải xác định chính xác:
(i) sân gôn và đường ngoài biên của sân
(ii) rìa của chướng ngại nước và chướng ngại nước mặt bên
(iii) khu vực đang được sửa chữa, và
(iv) vật cản nhân tạo và các phần thuộc sân gôn
b. Các lỗ gôn mới
Các lỗ gôn mới nên được hoàn thành vào ngày bắt đầu các cuộc đấu gậy và các thời điểm khác khi BTC thấy cần thiết, với điều kiện là tất cả các đấu thủ trong cùng một vòng sẽ thi đấu với các lỗ gôn được sắp xếp với cùng vị trí.
Ngoại lệ: khi không thể sửa chữa một lỗ gôn bị hư hại cho phù hợp với Định nghĩa, BTC có thể tạo ra một lỗ gôn mới tại vị trí tương tự gần bên.
Ghi chú: khi một vòng gôn dự định được tiến hành quá một ngày, BTC có thể thu xếp trong điều kiện thi đấu để các lỗ gôn và khu phát bóng có thể được bố trí khác đi cho mỗi ngày thi đấu, với điều kiện là vào bất kỳ ngày nào thì tất cả mọi đấu thủ cũng đấu với từng lỗ gôn và từng khu phát bóng ở vị trí giống nhau.
c. Sân tập
Nếu không có sẵn sân tập bên ngoài khu vực sân thi đấu, BTC nên thiết lập một khu vực để các đấu thủ có thể thực tập vào bất kỳ ngày thi đấu nào, nếu có thể. Vào bất kỳ ngày thi đấu gậy nào, BTC thường không nên cho phép tập đánh trên hoặc tới khu lỗ gôn tập hoặc từ một chướng ngại của sân thi đấu.
d. Sân không thể đánh được
Nếu BTC hoặc người đại diện được ủy quyền của họ nhận thấy rằng vì lý do nào đó mà sân gôn ở trong tình trạng không thể đánh được hoặc có những tình huống bất lợi cho việc thi đấu, BTC có thể, trong đấu lỗ hoặc đấu gậy, ra lệnh tạm ngừng thi đấu hoặc, trong đấu gậy, tuyên bố cuộc thi không còn giá trị và hủy bỏ các thành tích thi đấu của vòng đó. Khi vòng đấu bị hủy, tất cả các hình thức phạt trong vòng đó đều bị hủy.
(Trình tự ngừng thi đấu và đấu lại– xem Luật 6-8)
33-3. Thời gian phát bóng và chia nhóm
BTC phải đề ra các thời điểm phát bóng và chia nhóm cho các đấu thủ trong đấu gậy.
Khi một trận đấu lỗ kéo dài, BTC phải ấn định khuôn khổ thời gian hoàn thành cho mỗi một vòng đấu. Khi đấu thủ được phép sắp xếp ngày cho trận đấu của họ trong khuôn khổ này, BTC nên tuyên bố trận đấu đó phải bắt đầu vào thời điểm ấn định trong ngày cuối cùng của khoảng thời gian trừ khi các đấu thủ đồng ý một ngày sớm hơn.
33-4. Bảng ghi điểm chênh
BTC nên đưa ra một bảng thể hiện thứ tự các lỗ gôn nơi số điểm chênh sẽ được các gôn thủ cho và nhận với nhau.
33-5. Phiếu ghi điểm
Trong đấu gậy, BTC phải cung cấp cho mỗi đấu thủ một Phiếu ghi điểm trong đó có ghi ngày tháng và tên của đấu thủ, hay tên của tất cả các đấu thủ trong các trận đấu tay tư hoặc đấu gậy 4-bóng.
Trong đấu gậy, BTC có trách nhiệm cộng điểm và áp dụng điểm chênh ghi trên phiếu điểm.
Trong đấu gậy 4-bóng, BTC chịu trách nhiệm ghi lại điểm bóng-tốt-hơn ở mỗi lỗ và trong quá trình đó áp dụng điểm chấp ghi trên phiếu và cộng các điểm bóng-tốt-hơn lại.
Trong các trận đấu Bogey, Par và Stableford, BTC chịu trách nhiệm áp dụng các điểm chênh ghi trên phiếu điểm, xác định kết quả cho mỗi lỗ và thành tích chung với tổng số điểm.
Ghi chú: BTC có thể yêu cầu mỗi đấu thủ ghi lại ngày và tên của họ trên phiếu ghi điểm.
33-6. Quyết định xử hòa
BTC phải tuyên bố cách thức, ngày và thời điểm cho quyết định của một trận đấu lỗ là ngang điểm hoặc hòa nhau, cho dù là các trận đấu được thực hiện với các điều kiện ngang nhau hay chấp điểm.
Không được quyết định một trận đấu lỗ hòa bằng hình thức đấu gậy. Không thể quyết định một trận đấu gậy hòa bằng hình thức đấu lỗ.
33-7. Phạt tước quyền thi đấu; Sự lựa chọn của BTC
Hình thức phạt tước quyền thi đấu áp dụng cho các trường hợp cá biệt có thể được miễn trừ, sửa đổi hoặc áp đặt nếu BTC thấy là thích đáng.
Bất kỳ hình thức phạt nào nhẹ hơn mức phạt tước quyền thi đấu đều không được miễn trừ hoặc sửa đổi.
Nếu BTC nhận thấy đấu thủ vi phạm nghiêm trọng phép lịch sự mặc định, họ có quyền áp đặt luật trừng phạt tước quyền thi đấu theo Luật này.
33-8. Luật tại chỗ
a. Chính sách
BTC có thể ban hành Luật tại chỗ đối với các địa hình đặc biệt trong khu vực nếu những điều đó thích hợp với chính sách đã đưa ra từ trước trong Phụ Lục I.
b. Miễn trừ hoặc giảm bớt một Luật
Luật Gôn nhất định không được miễn trừ bởi Luật tại chỗ. Tuy nhiên, nếu BTC nhận thấy rằng các địa hình đặc biệt trong khu vực gây cản trở cho sự trọn vẹn của việc đánh gôn, Luật Tại Chỗ có thể, trong một chừng mực cần thiết nào đó, bổ trợ cho Luật gôn, Luật tại chỗ phải được R&A cho phép.

Bài viết liên quan

02116 29 2222