Đăng nhập
Đăng nhập
Menu
Giải thưởng Hole in one và Eagle

Danh sách các hố có giải thưởng Hole in one và eagle

Giải thưởng Hole  in one.

- Các hố có giải thưởng Hole in one:

          + Hole 4 (Par 3).

          + Hole 8 (Par 3)

          + Hole 12 (Par 3)

          +Hole 15 (Par 3)

- Danh sách giải thưởng Hole in one:

          + Cúp Hole in one.

          + Giấy chứng nhận.

          + 1 Tivi SamSung Curve 49" (Hiệu lực hết ngày 11/11/2018).

- Điều kiện:

          + Nam: Xuất phát từ tee xanh.

          + Nữ: Xuất phát từ tee đỏ.

          + Có xác nhận của sân golf Đại Lải.

Giải thưởng Eagle:

- Các hố có giải thưởng Eagle: Các hố Par 4, Par 5

- Danh sách giải thưởng Eagle:

          + Cúp Eagle.

          + Giấy chứng nhận.

- Điều kiện:

          + Nam: Xuất phát từ tee xanh.

          + Nữ: Xuất phát từ tee đỏ.

          + Có xác nhận của sân golf Đại Lải.

Bài viết liên quan

02116 29 2222