Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

Giảm phí Caddie Fee

Chương trình khuyến mãi dành riêng cho hội viên sân gôn Đại Lải.

-Đối tượng được hưởng: khách hàng có thẻ hội viên của sân gôn Đại Lải.

-Điều kiện được hưởng:

   +Xuất trình thẻ hội viên khi check-in.

-Nội dung: Hội viên sân gôn Đại Lải có chính sách giá riêng cố định không thay đổi cả ngày thường và ngày lễ, cuối tuần:

  +Phí Green: Miễn phí. (Giá khách lẻ: tùy thuộc từng ngày).

 +Phí Caddy: 506.000 VNĐ/18 hố (Giá khách lẻ: 616.000 VNĐ/18 hố).

Bài viết liên quan

02116 29 2222