Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

Giá ưu đãi riêng khi chơi gôn ở Sân Gôn Chí Linh

Chương trình khuyến mãi dành riêng cho hội viên sân gôn Đại Lải.

-Đối tượng được hưởng: khách hàng có thẻ hội viên của sân gôn Đại Lải.

-Điều kiện được hưởng:

   +Xuất trình thẻ hội viên khi check-in tại sân gôn Chí Linh.

-Nội dung: Hội viên sân gôn Đại Lải được hưởng chính sách giá đặc biệt khi chơi tại sân gôn Chí Linh:

  

Bài viết liên quan

02116 29 2222