Đăng nhập
Đăng nhập
Menu
Quy Định Chi Tiết

Phần 1: NỘI QUY VÀ QUY ĐỊNH CỦA CÂU LẠC BỘ GOLF ĐẠI LẢI
Phần 2: LUẬT GOLF ÁP DỤNG (LUẬT GOLF 2019)
Phần 3: LUẬT GOLF RIÊNG SÂN GOLF ĐẠI LẢI (LUẬT ĐỊA PHƯƠNG)

LUẬT RIÊNG TẠI SÂN GOLF ĐẠI LẢI

 

Luật 33-8: Tại cuốn “Các luật golf” cho phép các Câu lạc bộ golf biên soạn và công bố Các luật golf riêng tại câu lạc bộ của mình. Các luật golf theo quy định của  Hiệp Hội golf nhà nghề Mỹ có hiệu lực tại những tình huống mà luật golf riêng của CLB không đề cập đến.

 • Tất cả các tài sản cá nhân có giá trị, yêu cầu quí khách khi check in gửi tại khu vực quầy lễ tân, sau khi kết thúc ra về quí khách vui lòng ra khu vực lễ tân kiểm tra và nhận lại tài sản.
 • Tất cả các tài sản cá nhân của quí vị nếu không gửi lại theo qui định,  công ty sẽ không chịu trách nhiệm vì bất cứ lý do nào.

Những sửa đổi cần lưu ý:

 • Luật chướng ngại vật rễ cây: Không áp dụng
 • Luật chướng ngại vật đá: người chơi được quyền đánh dấu vị trí bóng ,di dời đá ( các chứng ngại vật khác, ngoại trừ bẫy) và đặt lại bóng ngay vị trí bóng nằm, có thể lau bóng trước khi đặt lại bóng.
 • Luật chướng ngại vật gốc cây:Nếu cây bị chặt bỏ nhưng gốc cây vẫn còn lại trên mặt đất,hoặc được khoanh đảo và được rải lá dưới gốc và giống với các khu vực đất đang thi công, người chơi được quyền nhặt bóng thả trong vòng chiều dài 1 gậy nhưng không gần hơn với cờ mà không bị phạt gậy.

1. Luật riêng được quy định bởi Câu lạc bộ Gôn Đại Lải

 • Khu vực thả bóng được quy định tại các hố # 01,04, 06, 08,12 & 15 và các khu vực có cắm biển báo Drop Zone tại khu vực bẫy nước trước tee phát bóng dành cho nữ.
 • Tại khu vực đất đang thi công được đánh dấu bởi sơn trắng người chơi được quyền đặt bóng tại điếm gần nhất trong vòng chiều dài 1 gậy nhưng không được gần hơn so với vi trí cờ.

2. Các khu vực báo bẫy trên sân.

    A. Khu vực cụ thể

          O.B: Được quy định bởi cọc trắng – hoặc nét đứt sơn màu trắng.

    B. Khu vực khác

1. Bẫy nước: được hiển thị bằng cọc màu vàng hoặc nét sơn đứt màu vàng.

2. Nhánh bẫy nước: được hiển thị bằng cọc màu đỏ hoặc nét đứt sơn đỏ

3. Vườn hoa: được hiển thị bằng biển báo hoặc cọc màu xanh.

4. Khu vực đang sửa chữa: được hiển thị bằng biển báo ( GUR ) hoặc nét đứt sơn trắng bên trong vùng nét đứt có ghi bằng chữ (GUR).

Danh sách đính kèm cọc bẫy trên các đường gôn:

Đường 1B:

 • Bên phải nhánh bẫy nước - hiển thị (cọc đỏ).
 • Bên trái qua đường nhánh bẫy nước -  hiển thị (nét đứt sơn đỏ)
 • Sau green nhánh bẫy nước – hiển thị (cọc đỏ)
 • Trước teebox có bẫy nước cắt ngang – hiển thị (cọc vàng )

Đường 2B:

 • Bên trái và bên phải nhánh bẫy nước – hiển thị (cọc đỏ)
 • Đường sau green nhánh bẫy nước -  hiển thị (cọc đỏ)

Đường 3B:

 • Trước teebox bẫy nước – hiển thị (cọc vàng).
 • Bên trái và bên phải nhánh bẫy nước – hiển thị (cọc đỏ - nứt đứt sơn đỏ)

Đường 4B:

 • Bẫy nước cắt ngang trước teebox – hiển thị ( cọc vàng )
 • Bên trái nhánh bẫy nước  - bên phải nhánh bẫy nước – hiển thị  (cọc đỏ)
 • Sau green qua đường OB - hiển thị ( nét đứt sơn màu trắng)

Đường 5B:

 • Bên trái OB – hiển thị  (sơn nét đứt màu trắng)
 • Bên phải  nhánh  bẫy nước – hiển thị ( cọc màu đỏ )
 • Sau green nhánh bẫy nước  – hiển thị ( cọc đỏ )
 • Trước green bẫy nước cắt ngang – hiển thị (cọc vàng)

Đường 6B:

 • Biển drop zone – địa điểm cắm ( faiways bên phải)
 • Bên trái nhánh bẫy nước  - hiển thị ( nét đứt sơn đỏ )
 • Bẫy nước cắt ngang trước vườn hoa – hiển thị ( cọc màu vàng )
 • Bên phải nhánh bẫy nước - hiển thị ( cọc màu đỏ )
 • Sau green nhánh bẫy nước  - hiển thị ( nét đứt sơn đỏ )

Đường 7B:

 • Bên trái nhánh bẫy nước – hiển thị (nét đứt sơn đỏ)
 • Bẫy nước cắt ngang trước tee đỏ - hiển thị (cọc vàng)
 • Bên phải nhánh bẫy nước – hiển thị (cọc màu vàng)
 • Sau green nhánh bẫy nước  – hiển thị ( cọc đỏ )

Đường 8B:

 • Bẫy nước cắt ngang trước teebox (cọc vàng)
 • Sau green nhánh bẫy nước (cọc đỏ)
 • Bên trái đường OB (nét đứt sơn trắng)

Đường 9B:

 • Bẫy nước cắt ngang trước teebox – hiển thị (cọc vàng)
 • Bên trái sát đường nhánh bẫy nước – hiển thị ( nét đứt sơn đỏ )
 • Bên phải nhánh bẫy nước – hiển thị  (cọc màu đỏ)
 • Trước green có bẫy nước cắt ngang – hiển thị (cọc màu vàng)
 • Sau green nhánh bẫy nước – hiển thị (cọc màu đỏ)

Đường 1C:

 • Bẫy nước cắt ngang trước tee đỏ và green – hiển thị (cọc màu vàng)
 • Bên trái và bên phải nhánh bẫy nước – hiển thị (nét đứt sơn đỏ và cọc màu đỏ)

Đường 2C:

 • Bẫy nước cắt ngang giữa faiway – hiển thị (cọc màu vàng)
 • Bên trái và bên phải nhánh bẫy nước – hiển thị (nét đứt sơn đỏ và cọc màu đỏ)
 • Sau green 11: Nhánh bẫy nước – hiển thị (cọc màu đỏ)

Đường 3C:

 • Sau green qua đường OB – nét đứt sơn màu trắng
 • Trước bẫy nước cắt ngang  - cọc màu vàng
 • Bên trái bẫy nước  - Cọc màu vàng
 • Bên phải nhánh bẫy nước – nét đứt sơn màu đỏ

Đường 4C:

 • Bên trái và bên phải, sau green nhánh bẫy nước – hiển thị  (cọc màu đỏ) & và nét đứt màu đỏ

Đường 5C:

 • Bên phải qua mép đường nhánh bẫy nước – hiển thị  nét đứt sơn đỏ
 • Bên trái nhánh bẫy nước –  hiển thị cọc màu đỏ

Đường 6C:

 • Bẫy nước cắt ngang trước teebox -  hiển thị  cọc màu vàng
 • Sau green OB – hiển thị (cọc màu trắng)

Đường 7C:

 • Bên trái mép đường bê tông  nhánh bẫy nước ( nét đứt  sơn màu đỏ)
 • Bẫy nước cắt ngang trước tee đỏ - hiển thị cọc màu vàng.
 • Bên phải nhánh bẫy nước – hiển thị cọc màu đỏ.
 • Trước green có rãnh  nước cắt ngang -  hiển thị cọc màu vàng.
 • Sát kiot có nhánh bẫy nước – hiển thị nét đứt sơn đỏ
 • Sau green nhánh bẫy nước – hiển thị  sơn nét đứt đỏ

Đường 8C:

 • Bẫy nước cắt ngang trước teebox – hiển thị cọc màu vàng
 • Bên trái bẫy nước cắt ngang – hiển thị  cọc màu vàng.
 • Bên phải OB -  hiển thị cọc màu trắng 
 • Trước green có bẫy nước cắt ngang -  hiển thị cọc màu vàng
 • Phía sau green vườn hoa –  hiển thị cọc màu vàng

Đường 9C:

 • Bẫy nước cắt ngang trước teebox – hiển thị cọc màu vàng
 • Bên trái và bên phải nhánh bẫy nước – hiển thị nét đứt sơn đỏ và cọc màu đỏ
 • Trước green có bẫy nước cắt ngang – hiển thị (cọc màu vàng)
 • Sau green 18 nhánh bẫy nước  - hiển thị cọc màu đỏ.

3. Luật mùa đông - Luật riêng tạm thời:

          Câu lạc bộ có quyền quyết định khi nào được phép áp dụng luật mùa đông và sẽ thông báo luật tại khu vực phòng thay đồ để khách biết. Luật mùa đông được áp dụng tại những trường hợp sau: khi bóng rơi vào các vết divot hoặc đục lỗ (do công tác bảo dưỡng gây nên) trong faiway hoặc trên cổ green, khi đó người chơi được quyền nhặt bóng lên, lau chùi và thả xuống mà không bị phạt  càng gần vị trí cũ của bóng thì càng tốt nhưng không được thả gần hơn so với vị trí cờ.

         Người chơi có quyền nhặt bóng hoặc đặt bóng như đã làm trước đó trong cùng một cuộc chơi.

4. Bóng găm

          Bóng được gọi là bóng găm khi một phần của trái bóng bị găm vào đất.

          Bóng găm luật 25-2 quy định nếu bóng của người chơi bị lún trong chính vết bóng do nó tạo ra ở bất cứ khu cỏ cắt sát (closely mown area) nào trong mặt sân (through the green), nó có thể được nhấc lên, lau chùi và thả không bị phạt tại điểm gần nơi bóng nằm nhất nhưng không gần hố hơn.“Khu cỏ cắt sát” không chỉ bao gồm fairway hay mép rìa green mà còn bao gồm bất cứ khu nào trên sân, kể cả đường đi qua khu cỏ cao (rough) có cỏ được cắt bằng hoặc thấp hơn chiều cao của cỏ fairway.

          Bóng găm trong cỏ Rough và trong bẫy, trường hợp này bóng không được thả (Not Free Drop) người chơi bắt buộc phải chơi bóng từ vị trí bóng nằm hoặc thả bóng chịu phạt…

5.  Tại các hố có cột đèn đêm

A .Bóng nằm cạnh chân cột đèn ảnh hưởng tới cú Swing hoặc thế đứng bóng được thả sang ngang 1 gậy không tiến gần hơn về phía cờ. Hướng bóng bay về vị trí cờ bị vướng vào cột đèn, trong phạm vi là 10 Yard được thả sang ngang 1 gậy mà không bị phạt điểm.(áp dụng khi cột đèn nằm trong cuộc chơi tức ngoài bẫy ) điểm thả bóng không gần hơn so với vị trí cờ.

B. Bóng nằm cạnh cột chân cột đèn nằm trong bẫy, trường hợp này không được thả bóng (Not Free Drop)

CĐánh bóng va vào  cột đèn chiếu sáng làm thay đổi hướng bóng trên sân.(áp dụng từ hole 1- hole 18)

          - Điểm đánh bóng ngoài bẫy (Bóng trong cuộc chơi), trường hợp này người chơi được quyền  chọn 2 phương án,1 là tiếp tục đánh với trái bóng hiện tại hoặc phương án 2 thực hiện lại cú đánh đó tại vị trí cuối cùng đánh đi mà không bị phạt điểm, (Lưu ý chỉ được chọn 1 phương án)

         - Điểm đánh bóng ngoài bẫy (Bóng trong cuộc chơi) đánh bóng trúng cột đèn chiếu sáng nằm trong bẫy,trường hợp này người chơi được chọn 2 phương án, đánh tiếp với trái bóng đó hoặc thực hiện lại cú đánh tại vị trí cuối cùng đánh đi mà không bị phạt điểm, (Lưu ý chỉ được chọn 1 phương án)

        - Điểm đánh bóng trong bẫy, bóng va vào cột đèn chiếu sáng. Trường hợp này người chơi không được thực hiện lại cú đánh và người chơi bắt buộc phải chơi bóng từ vị trí bóng nằm hoặc thả bóng chịu phạt…

      - Điểm đánh bóng trong Bunker,bóng va vào cột đèn chiếu sáng .Trường hợp này người chơi không được thực hiện lại cú đánh.

6. Tại lỗ thông khí do công tác bảo dưỡng

          Khi đường lăn của bóng hoặc vị trí bóng rơi vào lỗ thông khí (do công tác bảo dưỡng cỏ tạo thành) người chơi được quyền đặt lại bóng tại nơi gần nhất nơi bóng nằm nhưng không gần hơn vị trí cờ. Người chơi được quyền di dời bóng như đã làm trước đó trong cùng một cuộc chơi.

7. Tại khu vực tiểu cảnh, vườn hoa 

          Tại khu vực tiểu cảnh ,vườn hoa (có cắm biển báo FLOWER BED) được quy định là khu vực đang thi công sửa chữa (GUR) áp dụng theo luật GUR quy định.

8. Khi bóng rơi vào vị trí cọc báo yard trong phạm vi 01 (một) gậy (tối đa chiều dài của gậy ba gỗ) thì gôn thủ được phép nhặt và thả bóng trong phạm vi 03 (ba) yard không gần hơn so với green mà không bị phạt điểm.

9. Áp dụng với luật địa phương khi bóng nằm trong bunker:

        Được phép nhặt lá cây, sỏi, chai nước.. mà không làm di chuyển quả bóng.

        Trong trường hợp khi bóng nằm trong bunker đúng vào vị trí của vết chân được hệ thống trọng tài của sân hoặc người chơi cùng nhóm xác định đang trong quá trình thực hiện việc sửa chữa chưa xong, hoặc do mưa bão chưa kịp sửa chữa, được quyền cào lại bunker đặt bóng đúng vị trí cũ và thực hiện cú đánh, không bị phạt gậy.

         Đánh bóng theo tình hình thực tế của sân ,trong trường hợp hệ thống trọng tài san và người chơi không xác định được nguyên nhân do đang trong quá trình sủa chữa. ( vết chân do caddie nhóm chơi trước để lại, hoặc yết tố khách quan như động vật tạo ra)

PHẠT KHI PHẠM LUẬT RIÊNG:

Đối với hình thức đấu hố: Thua tại hố đó.

Đối với hình thức đấu gậy: Phạt 2 gậy tại hố đó.

 

BAN ĐIỀU HÀNH CÂU LẠC BỘ GOLF ĐẠI LẢI.

 

 

Bài viết liên quan

02116 29 2222