Đăng nhập
Đăng nhập
Menu
Quy Định Chung

Phần 1: NỘI QUY VÀ QUY ĐỊNH CỦA CÂU LẠC BỘ GOLF ĐẠI LẢI
Phần 2: LUẬT GOLF ÁP DỤNG (LUẬT GOLF 2019)
Phần 3: LUẬT GOLF RIÊNG SÂN GOLF ĐẠI LẢI (LUẬT ĐỊA PHƯƠNG)

NỘI QUY VÀ QUY ĐỊNH CỦA CÂU LẠC BỘ GOLF ĐẠI LẢI

Những nội quy và quy định sau đây đã được đưa ra bởi Ban quản lý sân gôn Đại Lải nhằm đảm bảo an toàn, ổn định và bảo vệ lợi ích của người tham gia tại Câu Lạc Bộ “CLB”. Ban quản lý và nhân viên CLB mong muốn người chơi đều được hưởng thụ các tiện nghi dịch vụ và quyền lợi của CLB. Bên cạnh đó người chơi gôn tại CLB cũng có thể hiểu rõ và tuân theo những nội quy CLB đưa ra. Mong muốn của chúng tôi là khách hàng được trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Tất cả các golfer đề phải tuân thủ theo luật R&A. USGA và nội quy CLB

Người chơi gôn không được tham gia cá cược dưới mọi hình thức.

Sân gôn hoạt động ngày thường từ thứ hai đến thứ sáu, Ngày cuối tuần từ Thứ bẩy, Chủ nhật ngày Lễ, Tết theo quy định của nhà nước Việt Nam. Bộ phận lễ tân sẽ thông báo và giải đáp cụ thể về giờ hoạt động của sân gôn

II. NỘI QUY CÂU LẠC BỘ

1. HỘI VIÊN CỦA CLB

1.1 Được sử dụng các tiện ích công cộng của CLB theo quy định của Công ty.

1.2 Được cấp Thẻ Hội viên.

1.3 Hội viên có trách nhiệm phải xuất trình thẻ khi có yêu cầu của bộ phận lễ tân, Người Quản lý có thẩm quyền của CLB.

1.4 Được chuyển nhượng Thẻ Hội viên với mức phí quy định của CLB (không bao gồm Thẻ Hội viên Danh dự, Thẻ Hội viên Mời và Thẻ Hội viên ngắn hạn) theo Quy định chuyển nhượng Thẻ Hội viên của Công ty.

1.5 Được sử dụng Thẻ Hội viên đúng người có tên, ảnh hiển thị trên thẻ. Quy định này không áp dụng đối với thẻ không ghi danh.

1.6 Có trách nhiệm thông báo ngay cho Người Quản lý có thẩm quyền của CLB khi mất thẻ, làm đơn đề nghị cấp lại thẻ, thanh toán chi phí làm lại thẻ mới theo quy định của Công ty tại từng thời điểm.

1.7 Có nghĩa vụ trả lại Thẻ Hội viên cho Công ty khi chấm dứt Quyền Hội viên.

1.8 Hội viên được Câu lạc bộ hỗ trợ về giá khi có yêu cầu tổ chức các giải gôn, các sự kiện của công ty hoặc đối tác của Hội viên tại Câu lạc bộ.

1.9 Hội viên được quyền tham gia các giải thi đấu của Câu lạc bộ với mức giá ưu đãi.

1.10 Hội viên chủ thẻ gia đình có thể đăng ký thêm thẻ phụ cho vợ/chồng hoặc con dưới 18 tuổi theo quy định của Câu lạc bộ.

2. NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

2.1 Hội viên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ phí bảo dưỡng sân mỗi năm.

2.2 Hội viên có thể chọn các hình thức đăng ký thanh toán phí bảo dưỡng sân theo

   một trong ba lựa chọn:

(i) đóng phí bảo dưỡng đầy đủ đúng hạn cho cả năm; hoặc

(ii) đóng phí bảo dưỡng sân hạn chế số lần chơi (6 lần/ năm) hoặc

(iii) đóng phí bảo dưỡng chế độ thẻ ngủ theo quy định của CLB.

2.3 Hội viên phải thanh toán đầy đủ các khoản phí khác khi sử dụng dịch vụ và tiện

ích của Câu Lạc Bộ sân Gôn Đại Lải theo Quy định của CLB (ví dụ: phí caddie, phí xe điện).

2.4 Hội viên cam kết luôn tuân thủ Quy định của CLB.

2.5 Hội viên chịu trách nhiệm về khách của mình khi đi cùng đến CLB.

2.6 Thẻ Hội viên chỉ có giá trị đối với chủ thẻ có tên và hình in trên thẻ. Nếu Hội viên cho khách mượn thẻ lên sân, khi bị phát hiện sẽ bị truất quyền Hội viên vì lý do gian dối trong việc sử dụng thẻ.

2.7 Hội viên phải trình báo ngay với phòng Kinh Doanh khi mất Thẻ và sẽ được cấp lại thẻ mới với phí cấp lại thẻ.

2.8 Chịu trách nhiệm bồi thường và giữ cho Câu lạc bộ sân gôn Đại Lải tránh khỏi mọi thiệt hại, mất mát do lỗi của Hội Viên hoặc khách của Hội Viên gây ra cho các Hội Viên khác, khách khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào trong thời gian tại Sân Gôn.

 3. KHÁCH CỦA HỘI VIÊN

3.1 Một Hội viên có thể kèm theo tối đa 07 (bảy) khách chơi gôn. Phí vào cửa CLB đối với Khách của Hội viên được áp dụng theo mức phí dành cho khách của Hội viên.

3.2. Hội viên có quyền mời khách đến CLB, không hạn chế số lượng. Tuy nhiên, chỉ một số lượng khách giới hạn của Hội viên được áp dụng mức giá dành cho “Khách của Hội viên”.

3.3 Trường hợp Hội viên có số khách nhiều hơn quy định tại Mục 3.1 trên đây, căn cứ vào tình hình thực tế của sân gôn và số khách này sẽ không được hưởng giá ưu đãi dành cho khách của Hội viên.

4. CHẤM DỨT QUYỀN HỘI VIÊN

Quyền Hội viên có thể bị chấm dứt theo quyền quyết định của CLB trong các trường hợp sau:

4.1 Thẻ Hội viên đã được chuyển nhượng.

4.2 Hội Viên không thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản phí nào áp dụng cho Hội Viên vào ngày đến hạn mà công ty đã có thư hoặc mail yêu cầu thanh toán

4.3 Theo yêu cầu bằng văn bản của Chủ Thẻ về việc đình chỉ/chấm dứt quyền của Hội Viên.

4.4 Hội viên vi phạm nhiều lần (lặp lại) hoặc vi phạm với mức độ rất nghiêm trọng các quy định và quy chế của CLB. Để làm rõ, vi phạm nghiêm trọng là vi phạm không thể khắc phục được và/hoặc vi phạm pháp luật.

4.5 Công ty đứng tên thẻ bị giải thể, điều khoản này áp dụng đối với loại thẻ Hội viên công ty.

4.6 Gây gổ, đánh nhau gây thương tích cho khách hoặc nhân viên trong sân gôn, Tuỳ thuộc vào mức độ thương tích sẽ giao cho cơ quan công an hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

5. KHÁCH KHÁC

5.1 Trước khi vào CLB, khách và khách thăm quan cần gửi thông tin và được sự đồng ý của Người Quản lý CLB để được ra/vào cổng CLB.

5.2 Được sử dụng các tiện ích công cộng chung của CLB và có trách nhiệm thanh toán các khoản phí theo quy định.

6. NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

6.1 Người dưới 18 tuổi vào CLB phải được Hội viên, hoặc người lớn đi kèm.

6.2 Trẻ em dưới 8 tuổi không được chơi gôn một mình. Trường hợp Hội viên đưa trẻ em dưới 8 tuổi ra sân phải được sự đồng ý của Người Quản lý có thẩm quyền của CLB và chịu mọi trách nhiệm liên quan.

6.3 Trẻ em dưới 14 tuổi phải luôn được sự giám sát của người lớn khi ở trong CLB.

6.4 Người dưới 18 tuổi không được phép lái xe gôn.

6.5 Quy định của CLB không miễn trừ việc áp dụng đối với người dưới 18 tuổi. Hội viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các hành vi của người dưới 18 tuổi đi kèm. Công ty có thể can thiệp trong mọi trường hợp (nếu xét thấy cần thiết).

7. ĐẶT GIỜ CHƠI GÔN, ĐẶT CADDIE

7.1 Hội viên có thể đặt giờ chơi gôn vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ trước 7 (bảy) ngày qua điện thoại, email hoặc đặt trực tiếp.

7.2 Người chơi gôn không phải Hội viên có thể đặt giờ chơi gôn vào ngày cuối tuần hoặc ngày lễ trước 07 ngày qua điện thoại, email hoặc trực tiếp.

7.3 Khách nghỉ dưỡng tại các khách sạn Dai Lai Golf có thể đặt giờ chơi trước 30 ngày thông qua bộ phận Đặt phòng Khách sạn.

7.4 Hội viên và khách chơi không đặt trước có thể được sắp xếp giờ chơi tùy theo tình hình thực tế của sân.

7.5 Khách chơi phải có mặt tại khu vực phát bóng 05 phút trước giờ phát bóng.

7.6 Người chơi gôn bắt buộc phải có caddie đi cùng phục vụ.

7.7 Hội viên có thể đặt caddie trước 07 ngày và sẽ được phục vụ theo thứ tự đăng ký, phí đặt caddie sẽ được áp dụng theo qui định của CLB. Khách chơi không phải là Hội viên có thể đặt caddie trước 03 ngày để được phục vụ theo thứ tự đăng ký.

7.8 CLB không đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu đặt caddie, nhưng sẽ cố gắng sắp xếp caddie theo yêu cầu cho các khách đã đặt caddie.

7.9 Các khách đăng ký chơi gôn phải cung cấp đầy đủ họ và tên, số điện thoại ngay khi giờ chơi được xác nhận.

7.10 Các tổ chức/cá nhân có nhu cầu tổ chức giải thi đấu riêng hoặc các công ty du lịch có hợp đồng đại lý golf phải đặt trước với CLB ít nhất 15 (mười lăm) ngày

8. HỦY GIỜ CHƠI

8.1 Quy định về việc hủy booking đã đặt phải được thông báo đến bộ phận nhận booking tối thiểu 02 ngày (48 tiếng) đối với ngày thường, 05 ngày (120 giờ) đối với ngày cuối tuần và ngày lễ.

8.2 Hội viên và khách gửi thông báo hủy giờ chơi bằng fax, email…. hoặc một phương thức khác có thể lưu trữ và phải được xác nhận.

8.3 Các hình thức vi phạm Quy định về booking:

+ Đặt chỗ mà không đến chơi (No show at all)

+ Đặt chỗ mà số lượng khách đến chơi ít hơn so với số lượng khách đã đặt (Not show enough);

+ Đặt chỗ mà đến chơi muộn hơn so với giờ đã đặt (Show late);

+ Đặt chỗ mà báo hủy muộn (báo hủy sau 24 tiếng trước giờ đã đặt) (Cancel late)

8.4 Hình thức điều chỉnh các vi phạm Quy định đặt giờ booking trên sân Đại Lải như sau:

• Trách nhiệm đối với Hội viên

+ Vi phạm lần 01: Nhắc nhở bằng điện thoại hoặc email

+ Vi phạm lần 02: Gửi thư nhắc nhở và hạn chế đặt booking trong vòng 01 (một) tháng, phạt bằng tiền 50% phí chơi gôn của những khách đã không đến (nếu Quý không thanh toán số tiền phạt trên, sân gôn Đại Lải sẽ không nhận booking của Quý Hội viên trong vòng 01 tháng, nếu Quý Hội lên sân cùng nhóm khác, sân sẽ ko áp dụng giá member trong thời gian sân đã thông báo)

+ Vi phạm lần 03: Gửi thư nhắc nhở và hạn chế đặt booking trong vòng 03 (ba) tháng, phạt bằng tiền 100% phí chơi gôn của những khách đã không đến (nếu không thanh toán số tiền phạt trên, sân gôn Đại Lải sẽ từ chối nhận booking của Quý Hội viên trong vòng 03 tháng,nếu Quý Hội lên sân cùng nhóm khác, sân sẽ ko áp dụng giá member trong thời gian sân đã thông báo)

+ Vi phạm trên 03 lần: Truất quyền booking từ 06 tháng trở lên.

• Trách nhiệm đối với khách không phải là Hội viên

- Các nhóm chơi không phải là hội viên, đặt giờ chơi từ một đến hai nhóm thì:

Câu lạc bộ sân gôn Đại Lải yêu cầu đặt cọc 30% trên số lượng khách đã đặt.

+ Có thể chuyển khoản hoặc tiền mặt.

+ Nếu hủy (khách không lên) theo đúng số lượng đã đặt thì số tiền đặt cọc được khấu trừ trực tiếp vào số lượng khách không lên.

 

- Các nhóm chơi không phải là hội viên, đặt giờ chơi từ ba nhóm trở lên thì:

Câu lạc bộ sân gôn Đại Lải yêu cầu đặt cọc 50% trên số lượng khách đã đặt.

+ Có thể chuyển khoản hoặc tiền mặt.

+ Nếu hủy (khách không lên) theo đúng số lượng đã đặt thì số tiền đặt cọc được khấu trừ trực tiếp vào số lượng khách không lên.

 

9. NHÓM CHƠI

9.1 Một nhóm chơi có tối đa là 4 người chơi gôn.

9.2 Khách chơi 01 người hoặc 02 người sẽ phải ghép nhóm chơi thiếu người. Tuy nhiên khách chơi 01 người sẽ không được ưu tiên.

9.3 Không cho phép nhóm có 5 người, các trường hợp ngoại lệ phải được sự đồng ý của Ban quản lý và nhóm chơi 5 người phải đảm bảo đúng tốc độ chơi như nhóm 4 người.

9.4 Nếu khách là hội viên CLB phải xuất trình thẻ hội viên khi check in tại quầy lễ tân.

10. ĐẾN MUỘN

10.1 Khách chơi gôn phải có mặt ở tee phát bóng trước 5 phút.

10.2 Khách đến muộn sẽ phải chờ cho đến khi có giờ trống tiếp theo và không được làm phiền những người chơi nhóm khác.

10.3 Nhân viêt Starter sẽ sắp xếp ở mức cao nhất để tất cả các nhóm đều cố chỗ chơi

11. TRANG PHỤC

Khách chơi gôn phải mặc lịch sự đúng quy định, trên sân cũng như nhà câu lạc bộ.

11.1 Yêu cầu đúng trang phục của người chơi gôn, không mặc quần bò, quần đùi, đồ tắm, quần sooc phải thích hợp áo sơ mi yêu cầu có cổ, cổ kín hoặc cổ cao.

11.2 Không mặc áo phông không có cổ, quần jean, những trang phục không phù hợp khi ra sân và ở khu vực sân tập.

11.3 Trang phục trong nhà câu lạc bộ: Yêu cầu lịch sự.

11.4 Người chơi gôn phải mặc trang phục chơi gôn phù hợp khi có mặt tại các khu vực công cộng của sân gôn.

11.5 Các quy định được áp dụng trên sân:

       -    Không mặc quần Jean (bất cứ màu nào).

       -    Không mặc quần soóc thể thao

       -    Mặc áo thun có cổ áo.

       -   Quần áo phải được viền gấu, không được cắt xén tua rua.

       -   Người chơi gôn phải đi giày gôn (Giầy đinh mềm)

       -   Áo gôn nữ không có ống tay áo phải có cổ áo.

       -   Không mang giầy gôn có đính kim loại

12. PHÒNG THAY ĐỒ

12.1 Tủ phòng thay đồ sử dụng trong ngày.

12.2 Không được mang đồ ăn, đồ uống vào phòng thay đồ.

12.3 Không hút thuốc trong phòng thay đồ.

12.4 Không được mang khăn tắm, dép, đồ dùng của CLB ra ngoài phòng thay đồ.

12.5 Toàn bộ chìa khóa tủ trong phòng thay đồ phải được trả lại cho nhân viên trực phòng thay đồ vào cuối ngày.

12.6 Trường hợp khách làm mất chìa khóa phòng thay đồ sẽ phải tr chi phí làm lại khóa thay thế như ban đầu cho CLB.

12.7 Tài sản cá nhân: CLB không khuyến khích khách hàng mang tài sản cá nhân có giá trị lớn vào phòng thay đồ. CLB không chịu trách nhiệm khi xảy ra mất mát về tài sản hay hư hỏng những đồ vật cá nhân mang vào phòng giữ đồ hoặc cất giữ tại tủ giữ đồ.

12.8 CLB sẽ đảm bảo an ninh và kiểm soát chặt chẽ tại khu vực phòng thay đồ để người chơi cất giữ đồ theo đúng quy định.

13. NHÀ HÀNG VÀ KHÁCH SẠN

13.1 Hội viên có thể tổ chức các sự kiện đặc biệt tại CLB với sự hỗ trợ tốt nhất của đội ngũ nhân viên nhà hàng. Nhà hàng sẽ đáp ứng các yêu cầu về thực đơn đặc biệt của khách theo khả năng tốt nhất của nhà hàng.

13.2 Khách không được mang thức ăn hoặc đồ uống từ bên ngoài vào sử dụng tại nhà hàng hoặc tại khu vực sân gôn (Trường hợp mang đồ uống vào sử dụng, nhà hàng sẽ tuỳ thuộc vào số lượng để thu phí phục vụ).

13.3 Các trường hợp ngoại lệ đưa thức ăn và đồ uống từ bên ngoài vào để tài trợ cho các giải thi đấu phải được sự chấp thuận của Ban Lãnh Đạo công ty.

14. MƯA BÃO VÀ SÉT

14.1 Khi có sét trên sân gôn, toàn bộ khách chơi sẽ tạm dừng cuộc chơi theo quyết định của Ban quản lý.

14.2 Còi báo động sẽ hú để thông báo tạm dừng cuộc chơi trong tình trạng nguy hiểm.

14.3 Ngừng chơi: 1 hồi cói dài 30 giây

14.4 Khi có tiếng còi hú cảnh báo nguy hiểm golfer và caddie sẽ di chuyển vào Kiosk để tránh.

14.5 Golfer sẽ chịu trách nhiệm về mọi rủi do nếu không tuân thủ theo quy định này, nhân viên caddie phải tuân thủ theo quy định.

14.6 Tiếp tục chơi: ba hồi còi hồi còi ngắn

15. SỬ DỤNG XE ĐIỆN

15.1 Công ty bố trí xe điện cho khách thuê để sử dụng trên sân gôn.

15.2 Người lái xe điện phải có giấy phép lái xe hạng B2 trở lên.

15.3 Người lái xe phải chịu trách nhiệm thiệt hại về tài sản cũng như con người nếu xảy ra tai nạn.

15.4 Xe điện được phép sử dụng tối đa là 2 golfer, 2 caddie, 2 bộ gậy.

15.5 Xe điện chỉ được phép đi trên đường gôn.

15.6 Người ký tên thuê xe chịu trách nhiệm bảo quản xe gôn.

15.7 Trẻ em dưới 18 tuổi không được lái xe điện.

16. CHƠI GÔN GIỜ ĐÈN

16.1 Hội viên và khách có thể đặt chơi golf tối vào các giờ theo quy định của CLB.

16.2 Giờ bật đèn và giờ tắt đèn được CLB quy định tùy thuộc vào thời gian, thời tiết và các mùa trong năm và được niêm yết tại Quầy lễ tân hoặc trang web của CLB. CLB sẽ không hoàn lại phí nếu khách chưa kết thúc vòng chơi tại thời điểm tắt đèn theo quy định.

16.3 Giờ bật/tắt đèn có thể thay đổi đột xuất do thời tiết hoặc do tình trạng sân và theo thông báo kịp thời của CLB. Khi gặp thời tiết xấu, việc chơi golf tối có thể bị hủy theo quyết định của Người quản lý CLB.

17. PHÉP LỊCH SỰ

17.1 Khách chơi gôn phải có thái độ lịch sự và hòa nhã.

17.2 Không gây ồn ào (nói to) tranh cãi, gây gổ và đánh nhau tại CLB.

17.3 Không nói tục, chửi bậy, mạt sát nhân viên caddie và nhân viên CLB.

17.4 Phải hiểu luật chơi và tự giác chấp hành, phải trung thực với chính bản thân mình và bạn cùng chơi.

17.5 Phải kiềm chế cảm xúc đúng mực, thể hiện phép lịch sự và tinh thần thể thao.

17.6 Không uống rượu bia quá mức gây mất kiểm soát, không sử dụng chất kích thích trái với quy định của pháp luật.

18. ỨNG XỬ TRÊN SÂN

18.1 Tuân thủ theo sự điều phối của nhân viên Starter và Marshal.

18.2 Người chơi nên sẵn sàng đánh bóng khi đến lượt mình.

18.3 Nên để xe điện ở vị trí thuận lợi để chuyển sang điểm phát bóng mới.

18.4 Sau khi kết thúc một hố gôn nên nhanh chóng di chuyển sang hố tiếp theo.

18.5 Nhóm đánh chậm sẽ phải nhường cho nhóm đánh sau vượt lên trước.

18.6 Người chơi gôn phải đảm bảo an toàn cho các cú đánh thật và đánh nháp.

18.7 Phải chắc chắn rằng xung quanh mình không có ai đứng vào vùng nguy hiểm.

18.8 Không được đánh vượt danh giới an toàn khi nhóm trước chưa đi ra khu vực an toàn.

18.9 Thông báo khi có dấu hiệu mất an toàn,lạc bóng (hô Fore hoặc ballll).

18.10 Caddie phải có trách nhiệm bảo dưỡng sân sửa vết bóng, cào cát, nhặt rác.

Các hành vi chống đối hướng dẫn của nhân viên điều hành đều sẽ được ghi nhận và báo cáo cho Ban lãnh đạo.

18.11 Người chơi golf có quyền khiếu nại đến Ban lãnh đạo CLB để xem xét, giải quyết một cách công bằng nếu người chơi golf không đồng ý với sự hướng dẫn của nhân viên CLB.

19. VI PHẠM QUY ĐỊNH VÀ ỨNG XỬ (XỬ PHẠT):

19.1 Ban quản lý CLB có quyền xử phạt các vi phạm nội quy và quy định CLB nếu thấy cần thiết.

19.2 Trong mọi trường hợp, CLB không chấp nhận những hành vi không tuân thủ quy định.

19.3 Khách hàng không tuân thủ quy định của CLB sẽ bị gửi thu nhắc nhở trong trường hợp tái phạm có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt quyền hội viên theo quy định của CLB.

19.4 Việc áp dụng các hình thức xử phạt là chính đáng nhằm bảo vệ quyền lợi của những hội viên và khách hàng luân tuân thủ các quy định của CLB.

19.5 Các lỗi do vô tình làm hỏng hóc các loại tài sản của CLB sẽ phải bồi thường theo mức độ thiệt hại.

19.6 Các lỗi do cố ý làm hỏng hóc các loại tài sản của CLB ngoài việc phải bồi thường thiệt hại còn có thể bị đình chỉ không được ra sân.

19.7 Quý khách hàng tuyệt đối tuân thủ không chạy nhảy, day chân, hoặc dùng gậy hay bất kể dụng cụ gì làm ảnh hưởng hư hại trên bề mặt green (mọi trường hợp vi phạm sẽ xử phạt theo mức độ thiệt hại hoặc đình chỉ không được chơi trên sân).

19.8 Các hành vi thiếu văn hoá, ứng xử thiếu văn minh, gây mất an ninh trật tự sẽ bị nhắc nhở và xử lý nghiêm túc, nhằm xây dựng môi trường Gôn văn hoá và chuyên nghiệp.

 

BAN QUẢN LÝ CÂU LẠC BỘ GÔN ĐẠI LẢI.

 

Bài viết liên quan

02116 29 2222