Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THÔNG BÁO LẦN 4

V/v: Đóng phí thường niên năm 2018

Kính gửi Quý Hội Viên,

Dear valued member,

 

         Thay mặt ban lãnh đạo sân gôn Đại Lải xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Hội viên trong suốt thời gian qua./ On behalf of Dai Lai Golf Club’s board of directors, I would like to sincere thank for your interest and support during the previous years.

         Căn cứ vào thời hạn đóng phí thường niên năm 2018 đã gửi tới Quý hội viên 3 lần trước đó.Thời hạn đóng phí bảo dưỡng năm 2018 của Quý hội viên là ngày 28/02/2019. Hiện nay đã quá thời hạn nộp phí thường niên năm 2018. Based on the annual fee in 2018 payment deadline which sent our Member three times before.The term of maintenance of your 2018 maintenance fee is February 28, 2019. Currently, the deadline for payment of annual fee of 2018 is expired.

         Kính đề nghị Quý Hội viên nộp phí thường niên năm 2018 trước ngày 30/04/2019. Sau ngày trên, nếu Quý Hội viên chưa nộp phí thường niên năm 2018 khi tham gia chơi gôn sẽ bị tính giá Member guest. We would like our Member to make 2018 annual due fee payment before 30/04/2019. After the mentioned period, who member not complete their annual due fee 2018 will be charged as Member guest price.

Quý hội viên vui lòng xem bảng phí thường niên năm 2018 trong file đính kèm. Kindly find the Annual Due Fee for 2018 in the attached file.

 Hình thức thanh toán/ Means of Payment:

  • Bằng tiền mặt tại Quầy Lễ tân Sân gôn Đại Lải/  By cash at Dai Lai  Golf Course
  • Bằng Chuyển khoản/ By bank transfer:

Tên TK/ Account name: CONG TY CO PHAN SAN GON DAI LAI

Số TK/ Account no.: 139388388

Tại NH/ Bank name: VPBank Vĩnh Phúc

 

Nội dung thanh toán: (Quý vị lưu ý ghi đầy đủ họ tên và số thẻ Hội viên khi thanh toán)/ Payment details: (Please specify full name and ID member when sending money)

 

Trân trọng cảm ơn!

Thanks and best regards!

Bài viết liên quan

02116 29 2222