Đăng nhập
Đăng nhập
Menu
CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 18

LUẬT 18 BÓNG ĐANG NẰM BỊ XÊ DỊCH

18-1. Do nhân tố ngoài cuộc
Nếu trái bóng đang nằm im lại bị dịch chuyển bởi một nhân tố ngoài cuộc, sẽ không bị phạt và bóng phải được đặt lại.
Ghi chú: Một câu hỏi thực tế là bóng có bị nhân tố bên ngoài làm dịch chuyển hay không. Để áp dụng Luật này cần phải biết hoặc gần như chắc chắn rằng bóng bị nhân tố bên ngoài làm dịch chuyển. Nếu không biết hoặc không chắc chắn, gôn thủ phải đánh bóng từ nơi bóng nằm hoặc, nếu không tìm ra bóng, tiến hành theo Luật 27-1.
(Bóng gôn thủ đang nằm im bị một trái bóng khác làm dịch chuyển-xem Luật 18-5)
18-2. Do gôn thủ, đồng đội, người nhặt bóng hoặc trang bị
a. Nguyên tắc chung
Khi bóng của gôn thủ đang ở trong cuộc, nếu:
(i) gôn thủ, đồng đội hoặc người nhặt bóng của họ nhấc hoặc xê dịch bóng, cố tình chạm vào nó (trừ khi chạm bóng bằng gậy hoặc động tác vào bóng) hoặc làm cho nó bị xê dịch trừ khi được Luật cho phép; hoặc
(ii) các trang thiết bị của chính gôn thủ hoặc đồng đội của mình làm cho bóng xê dịch
gôn thủ bị phạt một cú đánh. Nếu trái bóng bị dịch chuyển, nó phải được đặt lại trừ khi sự xê dịch của bóng xảy ra sau khi gôn thủ bắt đầu thực hiện cú đánh hoặc cú vung gậy về phía sau để đánh và cú đánh được thực hiện.
Theo Luật thì sẽ không có bất kỳ hình thức phạt nào nếu như nếu gôn thủ vô tình làm cho bóng di chuyển trong các trường hợp nêu sau:
• Khi tìm bóng trong một chướng ngại bị che phủ bởi các vật xê dịch được hoặc cát, đối với trái bóng trong một địa hình đặc biệt hoặc đối với trái bóng được cho là nằm trong nước của chướng ngại nước – Luật 12-1.
• Khi sửa chữa cho một vật lấp lỗ hoặc dấu bóng – Luật 16-1 c
• Khi đo khỏang cách – Luật 18-6
• Khi nhấc bóng theo một Luật – Luật 20-1
• Khi đặt hoặc đặt lại bóng theo một Luật – Luật 20-3 a
• Khi dọn một vật xê dịch được trên khu lỗ gôn – Luật 23-1
• Khi di chuyển các vật cản nhân tạo xê dịch được – Luật 24-1
b. Bóng di chuyển sau khi vào bóng
Nếu bóng trong cuộc của gôn thủ di chuyển sau khi đã vào bóng (không phải là kết quả của một cú đánh) thì gôn thủ được xem là đã di chuyển bóng và bị phạt một cú đánh. Bóng phải được đặt lại trừ khi sự di chuyển của bóng xảy ra sau khi gôn thủ đã bắt đầu cú đánh hoặc cú vung gậy ra phía sau để đánh và cú đánh được thực hiện.
Ngoại lệ:
Nếu như xác định được hay hầu như chắc chắn là gôn thủ không làm trái bóng di chuyển thì luật 18-2b không áp dụng (không phạt).
18-3. Do đối thủ, người nhặt bóng hoặc trang bị trong đấu lỗ
a. Trong khi tìm bóng
Nếu trong khi tìm bóng của gôn thủ, bóng bị di chuyển bởi đối phương, người nhặt bóng hoặc trang bị của người này làm di chuyển bóng, chạm hoặc làm cho nó di chuyển, sẽ không bị phạt. Nếu trái bóng bị di chuyển, nó phải được đặt lại.
b. Ngoài khi tìm bóng
Nếu, ngoài khi tìm bóng, đối phương, ngươi nhặt bóng hoặc trang bị của người này di chuyển bóng, cố ý chạm vào hoặc làm cho nó bị di chuyển, thì trừ khi Luật có quy định riêng, đối phương sẽ bị phạt một cú đánh. Nếu trái bóng di chuyển, nó phải được đặt lại.
(Đánh bóng sai – xem Luật 15-3)
(Bóng di chuyển trong khi đo khỏang cách – xem Luật 18-6)
18-4. Do bạn đấu, người nhặt bóng hoặc trang bị trong đấu gậy
Nếu bạn đấu, người nhặt bóng hoặc trang bị của người này di chuyển bóng của gôn thủ, chạm vào hoặc làm cho nó di chuyển, sẽ không bị phạt.
Nếu trái bóng bị di chuyển, nó phải được đặt lại.
(Đánh sai bóng – xem Luật 15-3)
18-5. Do một trái bóng khác
Nếu trái bóng trong cuộc đang nằm yên bị di chuyển bởi một trái bóng khác đang chuyển động sau một cú đánh, trái bóng di chuyển phải được đặt lại chỗ cũ.
18-6. Bóng bị di chuyển trong khi đo khỏang cách
Nếu bóng hoặc dấu bóng bị di chuyển trong khi đo khỏang cách theo hoặc trong quyết định áp dụng một Luật, bóng hoặc dấu bóng phải được đặt lại. Không bị phạt với điều kiện là sự di chuyển của bóng hoặc dấu bóng có liên quan đến các hành động đo khỏang cách nhất định nào đó. Nếu không, các quy định của Luật 18-2a, 18-3b hoặc 18-4 được áp dụng.

XỬ PHẠT DO VI PHẠM LUẬT;
Đấu lỗ – Thua lỗ đó; Đấu gậy – phạt hai cú đánh

* Nếu một gôn thủ được yêu cầu đặt lại bóng mà không thực hiện, sẽ chịu mức phạt chung do vi phạm Luật 18. không có hình phạt nào thêm theo Luật 18, trừ trường hợp của bóng thay thế sai (Luật 15-2).
Ghi chú 1: nếu trái bóng được đặt lại theo Luật này không được tìm thấy ngay, một trái bóng khác có thể được thay thế.
Ghi chú 2: nếu vị trí của trái bóng đầu tiên được đặt hoặc đặt lại bị thay đổi, xem Luật 20-3b.
Ghi chú 3: nếu không thể xác định được vị trí phải đặt của trái bóng, xem Luật 20-3c.

Bài viết liên quan

02116 29 2222