Đăng nhập
Đăng nhập
Menu

CHƯƠNG III CÁC LUẬT CHƠI GÔN - LUẬT 34

LUẬT 34 TRANH CHẤP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH

34-1. Khiếu nại và hình phạt
a. Trong đấu lỗ
Nếu một kiến nghị được đưa ra cho BTC theo Luật 2-5, một quyết định phải được hồi đáp càng sớm càng tốt để tình trạng của trận đấu có thể được thay đổi nếu có thể. Nếu kiến nghị không được thực hiện theo Luật 2-5, sẽ không được BTC cân nhắc giải quyết.
Hình thức tước quyền thi đấu do vi phạm Luật 1-3 được áp dụng vô thời hạn.
b. Trong đấu gậy
Trong đấu gậy, mức phạt sẽ không được hủy bỏ, thay đổi hay áp đặt sau khi trận đấu đã kết thúc. Một trận đấu được xem là kết thúc khi kết quả được chính thức công bố hoặc trong đấu gậy trường hợp xác định vòng loại/thắng thua được nối tiếp bằng đấu lỗ, là khi đấu thủ đã phát bóng trong trận đấu đầu tiên.
Ngoại lệ: mức phạt tước quyền thi đấu phải được áp đặt sau khi trận đấu kết thúc nếu đấu thủ:
(i) vi phạm Luật 1-3 (đồng ý miễn trừ việc thi hành Luật); hay
(ii) trả lại phiếu ghi điểm mà đấu thủ đã ghi lại số điểm chênh trước khi trận đấu kết thúc mà đấu thủ đó biết rằng nó cao hơn số điểm thực thụ mình được hưởng, và việc này làm ảnh hưởng đến số điểm nhận được (Luật 6-2b); hoặc
(iii) báo số điểm của bất kỳ lỗ gôn nào thấp hơn số lần đánh thực tế (Luật 6-6d) vì bất kỳ lý do gì trừ số cú phạt mà, trước khi trận đấu kết thúc, đấu thủ không biết là mình phải chịu; hoặc
(iv) trước khi trận đấu kết thúc, đấu thủ biết được mình đã vi phạm bất cứ Luật nào khác mà hình thức phạt áp dụng là tước quyền thi đấu.
34-2. Quyết định của trọng tài
Nếu trọng tài đã được BTC chỉ định thì quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng.
34-3. Quyết định của BTC
Khi vắng mặt trọng tài, bất kỳ tranh chấp hoặc thắc mắc nào về Luật phải được đưa ra BTC giải quyết, và quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
Nếu BTC không thể đưa ra được một quyết định nào, BTC có thể đưa ra tranh chấp hoặc thắc mắc lên Ủy Ban Luật Gôn của CLB Gôn Hoàng Gia, và quyết định từ CLB này sẽ là quyết định cuối cùng.
Nếu tranh chấp hoặc thắc mắc chưa được đưa lên Ủy Ban Luật Gôn, (các) gôn thủ có thể trình bày một văn bản thông qua một đại diện có thẩm quyền của CLB để trình lên Ủy Ban Luật Gôn để tham khảo ý kiến về sự đúng đắn của quyết định được đưa ra. Câu trả lời sẽ được gửi qua đại diện của CLB.
Nếu trận đấu được thực hiện không theo Luật Gôn, thì ỦY Ban Luật Gôn sẽ không có quyết định đối với bất kỳ vấn đề nào.

Bài viết liên quan

02116 29 2222